Bài 26.1 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.1 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Trong các phản ứng hoá học, clo

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phản ứng hoá học, clo

A. chỉ thể hiện tính khử.            

B. chỉ thể hiện tính oxi hoá

C. không thể hiện tính oxi hoá.  

D. thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học của clo. Tại đây

Lời giải chi tiết

Trong các phản ứng hoá học, clo thể hiện tính oxi hoá và tính khử

Đáp án D.

Loigiaihay.com

 • Bài 26.2 Trang 31 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.2 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

 • Bài 26.3 Trang 31 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.3 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

 • Bài 26.4 Trang 31 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.4 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

 • Bài 26.5 Trang 31 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.5 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?

 • Bài 26.6* Trang 32 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.6* Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H2O, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2CO3. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close