Bài 26.2 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.2 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

A. NaCl ;          B. KMnO4;  

C. KClO3;         D. HCl.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem cách điều chế clo trong phòng thí nghiệm. Tại đây

Lời giải chi tiết

Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá HCl.

Đáp án D.    

Loigiaihay.com

 • Bài 26.3 Trang 31 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.3 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

 • Bài 26.4 Trang 31 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.4 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

 • Bài 26.5 Trang 31 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.5 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?

 • Bài 26.6* Trang 32 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.6* Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H2O, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2CO3. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).

 • Bài 26.7 Trang 32 SBT Hóa học 9

  Giải bài 26.7 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo ?

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close