Giải bài 2 trang 76 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 76 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Trong các nhận xét về tình hình sản xuất cây cà phê, chè ở hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên dưới đây, nhận xét nào sai? A. Tây Nguyên chiếm vị trí cao nhất trong cả nước về diện tích và sản lượng cây cà phê. B. Cây chè được sản xuất nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. C. Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. D. Cây chè được trồng ở cả hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, T

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Trong các nhận xét về tình hình sản xuất cây cà phê, chè ở hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên dưới đây, nhận xét nào sai?

A. Tây Nguyên chiếm vị trí cao nhất trong cả nước về diện tích và sản lượng cây cà phê.

B. Cây chè được sản xuất nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

D. Cây chè được trồng ở cả hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích, tổng hợp kiến thức 2 vùng kinh tế.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài