Giải bài 2 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 62 SBT Sinh học 9. Quần thể ban đầu có tỉ lệ các kiểu gen: 0,1 AA : 0.8 Aa : 0.1 aa. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như thế nào?

Đề bài

Quần thể ban đầu có tỉ lệ các kiểu gen : 0,1 AA : 0.8 Aa : 0.1 aa. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức trên ta có :

Tỉ lệ kiểu gen gị hợp Aa= \(0,8.\frac{1}{2}^3=0,1\)

vậy tỉ lệ sau 3 thế hệ tự thụ là 0,45 AA + 0,1 Aa + 0,45 aa = 1.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài