Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9. Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

Đề bài

 Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen B.

2. Số nuclêôtit từng loại của gen B là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Áp dụng công thức :

L=N/2x3.4

Trong đó L là chiều dài của gen

N là tổng số Nu

2. Dựa vào nguyên tắc bổ sung và đề bào lập hệ giải tìm ra số Nu từng loại 

Lời giải chi tiết

1. Áp dụng công thức :

L=N/2x3.4

Số Nu của Gen B dài 5100 Ả là N= 3000 nuclêôtit

2. A = T = 900; G = X = 600

Theo nguyên tắc bổ sung ta có  A=T mà A+T=1800, suy ra A=T=900, G=X=600

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 39
Gửi bài