Giải bài 2 trang 17 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 17 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng sau: Ghép nối năm ở cột bên trái với các sự kiện ở cột bên phải sao cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng sau:

Ghép nối năm ở cột bên trái với các sự kiện ở cột bên phải sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/19, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9, Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta a) Theo ngành b) Theo lãnh thổ c) Theo thành phần kinh tế

 • Giải bài 4 trang 18 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 18 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 6.2 SGK, hãy điền các tỉnh của ba vùng kinh tế trọng điểm - Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 • Giải bài 5 trang 19 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 19 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền tên các vùng kinh tế vào bảng chú giải của lược đồ sau.

 • Giải bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 9, Cho số liệu cơ cấu GDP của nước ta năm 2014. - Nông – lâm – ngư nghiệp: 19,7% - Công nghiệp – xây dựng: 36,9% - Dịch vụ: 43,4% Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP của nước ta năm 2014.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài