Giải bài 2 trang 100 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 100 vở bài tập Địa lí 9, Kể tên những đơn vị hành chính lớn ở tỉnh (thành phố) của em?

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên những đơn vị hành chính lớn ở tỉnh (thành phố) của em?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức địa lí địa phương.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close