Giải bài 2 trang 10 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 10 vở bài tập Địa lí 9 dựa vào bảng số liệu sau: a) So sánh sự phân bố dân cư giữa các vùng. b) Nhận xét sự thay đổi mật độ dân số giữa các vùng.

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

 a) So sánh sự phân bố dân cư giữa các vùng.

b) Nhận xét sự thay đổi mật độ dân số giữa các vùng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét, so sánh bảng số liệu

Lời giải chi tiết

a) So sánh sự phân bố dân cư giữa các vùng:

Mật độ dân số khác nhau giữa các vùng:

- Những vùng cao mật độ dân số cao: Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước (1304 người/km2), tiếp theo là Đông Nam Bộ (669 người/km2), Đồng bằng sông Cửu Long (432 người/ km2), Duyên hải Nam Trung Bộ,…

- Những vùng có mật độ dân số thấp: thấp nhất là Tây Nguyên (101 người/km2), tiếp đến là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (127 người/km2), Bắc Trung Bộ,…

b) Nhận xét sự thay đổi mật độ dân số giữa các vùng

- Từ năm 1979-2014 mật độ dân số của tất cả các vùng đều có xu hướng tăng nhanh.

- Cả nước tăng từ 195 người/km2 (1989) lên 274 người/km2 (2014), tức là tăng thêm 79 người/km2 trong vòng 25 năm.

- Trung du và miền núi Bắc Bộ có mật độ dân số tăng chậm nhất (23 người/km2), tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ (35 người/km2),…

- Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là hai vùng tăng nhanh nhất, còn tăng gấp đôi. Nguyên nhân do vùng mới khai thác thu hút nguồn lao động lớn (Tây Nguyên), vùng có nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất, tập trung nhiều khu công nghiệp (Đông Nam Bộ).

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 trang 11 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 11 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 11 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

 • Giải bài 4 trang 11 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 11 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 11 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau a) Dựa vào bảng số liệu, vẽ tiếp vào biểu đồ dưới đây một đường biểu diễn tỉ lệ dân thành thị ở nước ta. b) Nhận xét về sự tăng dân số và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta.

 • Giải bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý sai. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở A. vùng đồng bằng, ven biển. B. các thành phố lớn. C. miền núi và cao nguyên.

 • Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu và biểu đồ Nhận xét về nguồn lao động của nước ta (dựa vào bảng số liệu, biểu đồ và kiến thức đã học) - Về số lượng: … - Về phân bố: … - Về chất lượng: …

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải