Bài 19.8 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.8 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại sau : đồng, sắt, nhôm, bạc. Cho biết các kim loại thoả mãn những trường hợp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các kim loại sau : đồng, sắt, nhôm, bạc. Cho biết các kim loại thoả mãn những trường hợp sau :

a)  Không tan trong dung dịch axit clohiđric và dung dịch axit sunfuric loãng.

b)  Tác dụng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm.

c)   Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối đồng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của kim loại tại đây

Xem lại dãy hoạt động hóa học của kim loại tại đây. 

Lời giải chi tiết

a) Đồng, bạc không tan trong dung dịch HCl và dung dịch H2S04 loãng.

b) Nhôm tan được trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.

2Al + 6HCl  ---------> 2AlCl3 + 3H2

2Al + 2NaOH + 2H2O ----> 2NaAlO2 + 3H2

c) Sắt và nhôm đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối đồng :

Fe + CuSO4 ---------> FeSO+ Cu

2Al + 3CuSO4 --------- > Al2(SO4)3 + 3Cu

Loigiaihay.com

 • Bài 19.9 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.9 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tìm công thức oxit sắt đó.

 • Bài 19.10 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.10 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ.

 • Bài 19.11 Trang 24 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.11 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat.

 • Bài 19.12 Trang 25 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.12 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau

 • Bài 19.13 Trang 25 SBT Hóa học 9

  Giải bài 19.13 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch HCl 2,5M (D = 1,19 g/ml) thấy thoát ra một chất khí và thu được 1200 gam dung dịch. Xác định giá trị của m.

Quảng cáo
close