Bài 17 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 135 sách bài tập toán 8. Cạnh của hình lập phương bằng căn 2 (h.110)...

Quảng cáo

Đề bài

Cạnh của hình lập phương bằng \(\sqrt 2 \) (h.110).

Như vậy độ dài đoạn \(AC_1\) là:

A. \(2\)                                             B. \(2\sqrt 6 \)

C. \(\sqrt 6 \)                                         D. \(2\sqrt 2 \)

Kết quả nào trên đây là đúng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Py-ta-go: Trong tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của các cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(A_1B_1C_1\), ta có:

\({A_1}{C_1}^2 = {A_1}{B_1}^2 + {B_1}{C_1}^2\)

\( \Rightarrow {A_1}{C_1}=\sqrt {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2} + {{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2}}  = 2\) (đơn vị độ dài).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(AA_1C_1\), ta có:

\(A{C_1}^2 = {A_1}{C_1}^2+A{A_1}^2 \)

\( \Rightarrow A{C_1}^2 = {2^2} + {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} = 4 + 2 = 6\)

\( \Rightarrow A{C_1} = \sqrt 6 \) (đơn vị độ dài).

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 18 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 18 trang 136 sách bài tập toán 8. Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 111...

 • Bài 19 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 19 trang 136 sách bài tập toán 8. Hãy giải thích vì sao: Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng rộng chân bàn như hình 112 ?

 • Bài 20 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 20 trang 136 sách bài tập toán 8. Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ? (có thể làm nắp rời)

 • Bài 21 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 21 trang 136 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai

 • Bài 22 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 22 trang 137 sách bài tập toán 8. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn AC1 là ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài