Bài 15 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 135 sách bài tập toán 8. Từ một đoạn dây thép ngắn hơn 1,5m, liệu người ta có thể tạo ra một cái khung hình lập phương có cạnh là 1dm được hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Từ một đoạn dây thép ngắn hơn \(1,5m\), liệu người ta có thể tạo ra một cái khung hình lập phương có cạnh là \(1dm\) được hay không? (đoạn dây thép để nguyên, không cắt).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có \(6\) mặt đều là hình vuông, có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh, \(12\) cạnh.

Lời giải chi tiết

Mỗi hình lập phương có \(12\) cạnh, mỗi cạnh là \(1dm\). Vậy cần ít nhất \(12dm\) hay \(1,2m\) để tạo ra hình lập phương có cạnh là \(1dm.\)

Tuy nhiên, " để lượn qua" hết cả khung mà không được cắt dây thì cần phải có thêm ít nhất \(3dm\) nữa. Như vậy, không thể tạo ra khung hình lập phương có cạnh là \(1 dm\) với dây ngắn hơn \(1,5m\) mà không cắt.

Loigiaihay.com

 • Bài 16 trang 135 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 16 trang 135 sách bài tập toán 8. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.109) và trả lời các câu hỏi sau ...

 • Bài 17 trang 135 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 17 trang 135 sách bài tập toán 8. Cạnh của hình lập phương bằng căn 2 (h.110)...

 • Bài 18 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 18 trang 136 sách bài tập toán 8. Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 111...

 • Bài 19 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 19 trang 136 sách bài tập toán 8. Hãy giải thích vì sao: Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng rộng chân bàn như hình 112 ?

 • Bài 20 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 20 trang 136 sách bài tập toán 8. Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ? (có thể làm nắp rời)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài