Bài 14 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 135 sách bài tập toán 8. Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 108a và b.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 108a) và b).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Số hình lập phương đơn vị chính là thể tích của các hình hộp chữ nhật đã cho. 

- Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là: \(V = a.b.c\)

Trong đó: \(a, b, c\) là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Hình 14a:

Số hình lập phương đơn vị là: \(4 × 4 × 4 = 64\) (hình)

Hình 14b:

Số hình lập phương đơn vị là: \(5 × 6 × 12 = 360\) (hình).

Loigiaihay.com

 • Bài 15 trang 135 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 15 trang 135 sách bài tập toán 8. Từ một đoạn dây thép ngắn hơn 1,5m, liệu người ta có thể tạo ra một cái khung hình lập phương có cạnh là 1dm được hay không?

 • Bài 16 trang 135 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 16 trang 135 sách bài tập toán 8. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.109) và trả lời các câu hỏi sau ...

 • Bài 17 trang 135 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 17 trang 135 sách bài tập toán 8. Cạnh của hình lập phương bằng căn 2 (h.110)...

 • Bài 18 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 18 trang 136 sách bài tập toán 8. Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 111...

 • Bài 19 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 19 trang 136 sách bài tập toán 8. Hãy giải thích vì sao: Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng rộng chân bàn như hình 112 ?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài