Bài 103 trang 92 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 103 trang 92 sách bài tập toán 8. Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng ? Với các hình đó, hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng \(?\) Với các hình đó, hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình.

\(a)\) Đoạn thẳng \(AB.\)

\(b)\) Tam giác đều \(ABC.\)

\(c)\) Đường tròn tâm \(O.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa: Điểm \(O\) gọi là tâm đối xứng của hình \(\wp\) nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình \(\wp\) qua điểm \(O\)  cũng thuộc hình \(\wp\). Trong trường hợp này, ta còn nói rằng hình \(\wp\) có tâm đối xứng \(O.\)

Lời giải chi tiết

Hình có tâm đối xứng là:

\(a)\) Đoạn thẳng \(AB\) là hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của đoạn thẳng \(AB\) là trung điểm của nó.

\(b)\) Tam giác đều \(ABC\) là hình không có tâm đối xứng

\(c)\) Đường tròn tâm \(O\) là hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của \((O)\) là tâm của đường tròn đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close