Giải bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9

Giải bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9. Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

Đề bài

Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định chiều dài của gen B.

2. Quá trình tự nhân đôi từ gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt. Xác định :

Số nuclêôtit từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự nhân đôi cuối cùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 . Áp dụng công thức :

L=N/2x3.4 

Trong đó L là chiều dài gen

N là tổng số Nu của gen 

2.  Số gen được tạo ra sau k lần liên tiếp là \(2^k\)

Theo nguyên tắc bổ sung lập hệ phương trình giải để tìm số Nu của gen 

Lời giải chi tiết

1. Chiều dài của gen B là 4080 Ả

2. A = T = 7680 nuclêôtit G = X = 1920 nuclêôtit  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 39
Gửi bài