Giải bài 1 trang 75 vở bài tập Địa lí 9

Căn cứ vào số liệu trong bảng 31.1 và các bài 8, 17, 18, 29, 30 trong SGK, hãy hoàn chỉnh bảng sau:

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Căn cứ vào số liệu trong bảng 30.1 và các bài 8, 17, 18, 29, 30 trong SGK, hãy hoàn chỉnh bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng số liệu 30.1 và nội dung các bài 8, 17, 18, 29, 30 trong SGK.

Lời giải chi tiết

ĐIỀU KIỆN ĐẤT ĐAI, KHÍ HẬU, DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG, THỊ TRƯỜNG

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 76 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 76 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Trong các nhận xét về tình hình sản xuất cây cà phê, chè ở hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên dưới đây, nhận xét nào sai? A. Tây Nguyên chiếm vị trí cao nhất trong cả nước về diện tích và sản lượng cây cà phê. B. Cây chè được sản xuất nhiều nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. C. Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. D. Cây chè được trồng ở cả hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, T

  • Giải bài 3 trang 76 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 75 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 30.1 trong SGK và kiến thức đã học, hãy viết báo cáo ngắn ngọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm cây cà phê hoặc cây chè (tùy chọn).

Quảng cáo
close