Giải bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 65 vở bài tập Địa lí 9, Cố Đô Huế thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Chọn: A. Đánh dấu (X) vào ý đúng. a) Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện chăn nuôi đàn bò là do b) Ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh không phải do nguyên nhân nào dưới đây?

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu (X) vào ý đúng.

a) Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện chăn nuôi đàn bò là do

A. có đồng cỏ vùng núi, đồi phía tây.

B. nhu cầu thị trường về thịt bò tăng mạnh.

C. người dân có tập quán chăn nuôi đàn bò.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

b) Ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh không phải do nguyên nhân nào dưới đây? 

A. có nhiều bãi cá, bãi tôm ven bờ và trên biển Đông.

B. ngành thủy sản không chịu tác động của thiên tai.

C. người dân có kinh nghiệm đánh bắt thủy sản xa bờ.

D. nhu cầu xuất khẩu thủy sản tăng mạnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/95, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

a) Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện chăn nuôi đàn bò là do có các vùng đồng cỏ vùng núi, đồi phía tây. Đồng thời do nhu cầu thị trường về thịt bò tăng mạnh và người dân có tập quán chăn nuôi đàn bò.

Chọn: D.

b) Ngành thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh là do: Vùng này có nhiều bãi cá, bãi tôm ven bờ và trên biển Đông. Đồng thời, người dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt thủy sản xa bờ và hải sản là một mặt hàng xuất khẩu thu lại ngoại tệ lớn, nhu cầu thị trường trong – ngoài nước ngày càng tăng,…

Chọn: B.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 2 trang 66 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 66 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố Duyên Hải Nam Trung Bộ. b) Nhận xét về diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố trên.

 • Giải bài 3 trang 67 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 67 vở bài tập Địa lí 9, Đọc biểu đồ dưới đây: a) Xếp thứ tự (từ lớn đến nhỏ) ba tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất từ năm. b) Điền ý phù hợp vào chỗ trống (…).

 • Giải bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 68 vở bài tập Địa lí 9, Nối các cảng biển với một số thành phố của Tây Nguyên bằng tuyến đường ngắn nhất.

 • Giải bài 5 trang 68 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 68 vở bài tập Địa lí 9, a) Theo hướng từ Bắc vào Nam, hãy điền tên các tỉnh, thành phố với các bãi biển, di sản văn hóa thế giới trong tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vào bảng sau: b) Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tác động mạnh tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của:

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close