Giải bài 1 trang 62 SBT sinh học 9

Giải bài 1 trang 62 SBT sinh học 9. Quần thể ban đầu có : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen như thế nào ?

Đề bài

Quần thể ban đầu có : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen như thế nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quần thể gồm toàn AA, aa sau n thế hệ tự thụ thì tỉ lệ kiểu gen vẫn như cũ

Lời giải chi tiết

Quần thể ban đầu có : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen 31 AA : 11 aa

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài