Giải bài 1 trang 36 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 36 vở bài tập Địa lí 9, Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2014.

Quảng cáo

Đề bài

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển năm 2014.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close