Giải bài 1 trang 103 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 103 vở bài tập Địa lí 9, Điền tên các ngành công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của TP. Hà Nội.

Quảng cáo

Đề bài

Điền tên các ngành công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của TP. Hà Nội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào địa lí địa phương.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 103 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 103 vở bài tập Địa lí 9, Nêu tên một số cơ sở sản xuất công nghiệp lớn của TP.Hồ Chí Minh và sản phẩm của cơ sở đó.

  • Giải bài 3 trang 104 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 104 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào sơ đồ sau.

  • Giải bài 4 trang 104 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 4 trang 104 vở bài tập Địa lí 9, Nêu một số hoạt động dịch vụ của TP. Hà Nội. a) Các loại hình vận tải chính (đánh dấu vào ý đúng) b) Kể tên một số tuyến giao thông chính. c) Kể tên một số địa điểm du lịch chính của tỉnh (thành phố). d) Kể tên một số khu công nghiệp (khu chế xuất) ở tỉnh (thành phố).

Quảng cáo
close