Dạng 4: Vật chuyển động trên dòng nước - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Một ca nô đi bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 40 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 30km/giờ. Vận tốc của dòng nước là 18m/phút. Một người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút.

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thật + vận tốc dòng nước

Vận tốc ngược dòng = vận tốc thật – vận tốc dòng nước

vxuôi = v + vdòng             

vngược = v – vdòng

vdòng = (vxuôi – vngược) : 2

v = (vxuôi + vngược) : 2

Ví dụ 1: Một ca nô đi bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 40 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 30km/giờ. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên?

Giải

Vận tốc của dòng nước là

(40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên là

40 – 5 = 35 (km/giờ)

Đáp số: 5 km/giờ

              35 km/giờ

Ví dụ 2: Vận tốc của dòng nước là 18m/phút. Một người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó chèo thuyền ngược dòng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?

Giải

Vận tốc xuôi dòng là

800 : 8 = 100 (m/phút)

Vận tốc của người chèo thuyền là

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc chèo thuyền khi ngược dòng là

82 – 18 = 64 (m/phút)

Người đó chèo thuyền ngược dòng sông đó hết:

800 : 64 =12,5 (phút)

Đáp số: 12,5 phút

Bài 1 :

Hai bến sông A và B cách nhau 32km. Cùng một lúc ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ A đến B và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ B đến A. Hỏi sau bao lâu hai ca nô sẽ gặp nhau, biết vận tốc của hai ca nô khi nước lặng đều bằng 20 km/ giờ và vận tốc dòng nước là 2 km/giờ?

Bài 2 :

Một ca nô xuôi 1 khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/giờ. Tính độ dài khúc sông đó?

Bài 3 :

Một thuyền đi xuôi dòng từ A đến B mất 32 phút, ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B mất thời gian bao lâu? Biết vận tốc cụm bèo chính là vận tốc của dòng nước.

Tải về

Quảng cáo
close