Dạng 4: Vật chuyển động trên dòng nước - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Một ca nô đi bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 40 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 30km/giờ. Vận tốc của dòng nước là 18m/phút. Một người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút.

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc thật + vận tốc dòng nước

Vận tốc ngược dòng = vận tốc thật – vận tốc dòng nước

vxuôi = v + vdòng             

vngược = v – vdòng

vdòng = (vxuôi – vngược) : 2

v = (vxuôi + vngược) : 2

Ví dụ 1: Một ca nô đi bến A cách bến B với vận tốc xuôi dòng 40 km/giờ, lúc từ B về A ca nô đi với vận tốc ngược dòng 30km/giờ. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên?

Giải

Vận tốc của dòng nước là

(40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi dòng nước đứng yên là

40 – 5 = 35 (km/giờ)

Đáp số: 5 km/giờ

              35 km/giờ

Ví dụ 2: Vận tốc của dòng nước là 18m/phút. Một người chèo thuyền xuôi dòng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó chèo thuyền ngược dòng sông đó hết bao nhiêu thời gian ?

Giải

Vận tốc xuôi dòng là

800 : 8 = 100 (m/phút)

Vận tốc của người chèo thuyền là

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc chèo thuyền khi ngược dòng là

82 – 18 = 64 (m/phút)

Người đó chèo thuyền ngược dòng sông đó hết:

800 : 64 =12,5 (phút)

Đáp số: 12,5 phút

Bài 1 :

Hai bến sông A và B cách nhau 32km. Cùng một lúc ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ A đến B và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ B đến A. Hỏi sau bao lâu hai ca nô sẽ gặp nhau, biết vận tốc của hai ca nô khi nước lặng đều bằng 20 km/ giờ và vận tốc dòng nước là 2 km/giờ?

Bài 2 :

Một ca nô xuôi 1 khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3km/giờ. Tính độ dài khúc sông đó?

Bài 3 :

Một thuyền đi xuôi dòng từ A đến B mất 32 phút, ngược dòng từ B về A hết 48 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B mất thời gian bao lâu? Biết vận tốc cụm bèo chính là vận tốc của dòng nước.

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close