Dạng 3: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh. Lớp 5A có 36 % số học sinh xếp loại giỏi, 48% số học sinh xếp loại khá, số còn lại xếp loại trung bình. Biết tổng số học sinh giỏi và trung bình là 26 em. Tính số học sinh mỗi loại?

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó ta có thể lấy số đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy số đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm.

Ví dụ 1: Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh.

Giải

Trường đó có số học sinh là

64 : 12,8 x 100 = 500 (học sinh)

Đáp số: 500 học sinh

Ví dụ 2: Lớp 5A có 36 % số học sinh xếp loại giỏi, 48% số học sinh xếp loại khá, số còn lại xếp loại trung bình. Biết tổng số học sinh giỏi và trung bình là 26 em. Tính số học sinh mỗi loại?

Giải

Số phần trăm học sinh trung bình là

100% - ( 36% + 48%) = 16%

Tổng số phần trăm của học sinh giỏi và học sinh trung bình là

36% + 16% = 52%

Số học sinh cả lớp là

26 : 52 x 100 = 50 (học sinh)

Số học sinh giỏi là

50 : 100 x 36 = 18 (học sinh)

Số học sinh khá là

50 : 100 x 48 = 24 (học sinh)

Số học sinh trung bình là

50 – (18 + 24) = 8 (học sinh)

Đáp số: Giỏi: 18 học sinh

            Khá: 24 học sinh

                   Trung bình: 8 học sinh

Tải về

 • Dạng 4: Tỉ số phần trăm dạng dung dịch, hỗn hợp - Toán nâng cao lớp 5

  Tỉ lệ muối có trong nước biển là 0,8%. Tỉ lệ nước trong muối ăn là 8%. Hoirm uốn làm ra 1 tạ muối ăn cần bao nhiêu nước biển? Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối?

 • Dạng 5: Bài toán về tiền lãi, tiền vốn - Toán nâng cao lớp 5

  Một cửa hàng mua một máy sấy tóc với giá 60 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán lại máy sấy tóc đó với giá bao nhiêu tiền để được lãi 20% giá bán? Một cửa hàng bán một chiếc điện thoại giá 7 200 000 đồng được lãi 10% so với tiền vốn. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu?

 • Dạng 6: Bài toán tăng, giảm tỉ số phần trăm - Toán nâng cao lớp 5

  Diện tích của một hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng chiều dài của nó thêm 10% và bớt chiều rộng của nó 2%?Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng nếu chiều dài tăng 20% số đo và chiều rộng giảm 15% số đo thì diện tích tăng thêm 20dm2.

 • Dạng 7: Tỉ số phần trăm dạng hạt tươi, hạt khô - Toán nâng cao lớp 5

  Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ 19%, trong hạt khô chiếm 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu ki-lô-gam hạt khô? Hạt tươi có tỉ lệ nước là 15%, hạt khô có tỉ lệ nước là 10%. Để có 350kg hạt khô thì cần đem phơi bao nhiêu ki-lô-gam hạt tươi?

 • Bài tập tự luyện: Bài toán tỉ số phần trăm - Toán nâng cao lớp 5

  Một người mua 4 quyển sách cùng loại, vì được giảm 15% giá bìa nên chỉ phải trả 30600 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu? Trong tháng vừa rồi, nhà máy sản xuất được 450 sản phẩm. tính ra nhà máy đã sản xuất vượt mức 12,5% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch thì nhà máy phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close