Dạng 5: Bài toán về tiền lãi, tiền vốn - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Một cửa hàng mua một máy sấy tóc với giá 60 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán lại máy sấy tóc đó với giá bao nhiêu tiền để được lãi 20% giá bán? Một cửa hàng bán một chiếc điện thoại giá 7 200 000 đồng được lãi 10% so với tiền vốn. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo

Ví dụ 1: Một cửa hàng mua một máy sấy tóc với giá 60 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán lại máy sấy tóc đó với giá bao nhiêu tiền để được lãi 20% giá bán?

Quảng cáo
decumar

Giải

Ta coi giá bán máy sấy tóc là 100%

Giá mua máy sấy tóc chiếm số phần trăm là

100% - 20% = 80%

Giá bán máy sấy tóc là

60 000 : 80 x 100 = 75 000 (đồng)

Đáp số: 75 000 đồng

Ví dụ 2: Một cửa hàng bán một chiếc điện thoại giá 7 200 000 đồng được lãi 20% so với tiền vốn. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu?

Giải

Giá bán = Giá vốn + lãi

7 200 000 đồng = 100 giá vốn + 20% giá vốn

7 200 000 đồng = 120% giá vốn

Giá vốn của chiếc điện thoại là

7 200 000 : 120 x 100 = 6 000 000 (đồng)

Đáp số: 6 000 000 đồng

Ví dụ 3: Mua 1 kg bột mì giá 15 000 đồng. Hỏi phải bán với giá bao nhiêu để:

a) Lãi 25 % so với giá bán

b) Lãi 20% so với giá mua

Giải:

a)       

Ta coi giá bán 1 kg bột mì là 100%

Giá mua 1 kg bột mì chiếm số phần trăm là

100 % - 25 % = 75 %

Giá bán 1 kg bột mì để lãi 25% so với giá bán là

15 000 : 75 x 100 = 20 000 (đồng)

Đáp số: 20 000 đồng

 

b)

Ta coi giá mua 1 kg bột mì là 100%

Giá bán 1 kg bột mì chiếm số phần trăm là

100% + 20% = 120%

Cửa hàng phải bán 1 kg bột mì với giá tiền để lãi 20% so với giá mua là

15 000 : 100 x 120 = 18 000 (đồng)

Đáp số: 18 000 đồng

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close