Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 7

Quảng cáo

UNIT 7. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Trí tuệ nhân tạo

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 

10. 

11.

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài