Project - trang 57 Unit 4 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng kiến thức để làm các bài tập trong phần Project - trang 57 Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới

Quảng cáo

Đề bài

Interview three classmates to find out how they used the social networking sites and apps. Then report to the class. 

(Phỏng vấn ba bạn cùng lớp để tìm hiểu cách thức họ sử dụng các trang web mạng xã hội và ứng dụng. Sau đó báo cáo trước lớp.)

Lời giải chi tiết

A: What social networking sites do you use? 

B: I use Facebook and Twitter. 

A: What information do you have on your webpage? 

B: I like and subscribe to some English sharing pages to update my English knowledge every day. 

A: Do you ever get on the Internet using your mobile phone? What do you think of this method of using the Net? 

B: Yes, I often use the Internet on my phone. I think it is an easy and convenient way to contact my friends and search for information on the Internet. 

A: Do you have a blog? What do you put on it? Do you read other people's blogs? What do you think of blogging? 

B: Five years ago, I set up a blog about make-up. I posted lots of sharing in English on ways to put on natural make-up, some organic sources of cosmetics and ways to care for face skin or the whole body's skin. Now I don't have much time to update information on my blog and read others' blogs. I think blogging is a good way to improve English writing and sharing information. 

A: Have you used any online gambling sites? How do they work? 

B: I have never used any online gambling sites so I don't know how they work. 

Tạm dịch:

A: Bạn sử dụng các trang web mạng xã hội nào?

B: Mình sử dụng Facebook và Twitter.

A: Những thông tin gì bạn có trên trang web của bạn?

B: Mình thích và đăng kí một số trang chia sẻ tiếng Anh để cập nhật kiến thức tiếng Anh mỗi ngày.

A: Bạn có bao giờ dùng Internet bằng điện thoại di động của bạn? Bạn nghĩ gì về phương thức sử dụng Internet này?

B: Có, mình thường sử dụng mạng Internet trên điện thoại. Mình nghĩ nó là cách dễ dàng và thuận tiện để tương tác với bạn vè và tìm kiếm thông tin trên mạng.

A: Bạn có blog không? Bạn đăng gì lên trên đó? Bạn có đọc blog của người khác? Bạn nghĩ gì về blog?

B: Năm năm trước mình tạo một trang blog cá nhân về làm đẹp. Mình đăng rất nhiều chia sẻ bằng tiếng Anh về các cách trang điểm tự nhiên, một số nguồn mỹ phẩm hữu cơ và cách để chăm sóc da mặt và toàn bộ cơ thể. Hiện giờ mình không có nhiều thời gian để cập nhật thông tin trên trang blog và đọc blog của những người khác. Mình cho rằng blog là cách tốt để cải thiện khả năng tiếng Anh và chia sẻ thông tin.

A: Bạn đã sử dụng bất kỳ trang web chơi trò chơi cá cược trực tuyến nào chưa? Chúng làm việc như nào?

B: Mình chưa bao giờ sử dụng các trang cá cược trực tuyến nên mình không biết chúng hoạt động như thế nào. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close