Project - trang 41 Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 41 Unit 8 SGK tiếng anh 12 mới

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country.

(Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay nghề nghiệp mà tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang quan tâm. Tìm thông tin về nó tại Việt Nam và các nước khác.)

1. How popular is the profession of a...?

(Độ phổ biến của nghề…?)

2. What are the skills needed to do this profession?

(Những kỹ năng cần có để làm nghề này?)

3. What are the required qualifications to enter the profession or career?

(Bằng cấp cần có để làm nghề này?)

4. Where can people find jobs related to this career?

(Mọi người có thể tìm những công việc liên quan đến nghề này ở đâu?)

5. What does this profession involve? What are the career options?

(Nghề này bao gồm những gì? Các lựa chọn nghề nghiệp là gì?)

6. What are the benefits or advantages of being a ...? What are the drawbacks or disadvantages of being a...?

(Lợi ích của nghề này…? Bất lợi của nghề này…?)

Display the information on a poster and present it to the class focusing on the similarities and differences in the job requirements between Viet Nam and another country. Invite the rest of the class to ask you questions at the end.

(Trình bày thông tin trên một poster và trình bày cho lớp học tập trung vào những điểm tương đồng và khác biệt trong các yêu cầu công việc giữa Việt Nam và các nước khác. Mời các thành viên còn lại của lớp hỏi bạn những câu hỏi ở cuối.)

Loigiaihay.com


 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close