Project - trang 41 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 41 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Do a survey. Find out:

(Làm một cuộc khảo sát. Tìm ra:)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

+ bao nhiêu học sinh trong lớp học của bạn đã chọn được lối sống xanh

+ những gì họ thường làm

+ tại sao họ nghĩ rằng hoạt động của họ thân thiện môi trường

Bạn có thể sử dụng câu hỏi sau đây:

Bạn xanh như thế nào?

1. Mua thực phẩm hữu cơ được kiểm chứng và thức uống.

2. Mua các sản phẩm tái sử dụng.

3. Từ chối túi nilon khi đi mua sắm.

4. Đi bộ đến trường ít nhất hai lần một tuần.

5. Tắt đèn khi ra khỏi nhà.

6. Gọi một thợ sửa ống nước để sửa chữa nhỏ giọt ống nước và vòi nước.

7. Tham gia vào các sự kiện trồng cây.

8. Sử dụng tập tin điện tử và tránh in tài liệu.

9. Sử dụng máy tính năng lượng mặt trời, đồng hồ và các phụ kiện khác.

10. Khuyến khích bạn bè và người thân tham gia các hoạt động xanh.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Report your findings to your class.

(Báo cáo kết quả với lớp của bạn.)

Lời giải chi tiết:

According to my survey, there is 97 per cent of our class have chosen a green lifestyle. They often buy reusable products, refuse plastic bags when shopping, turn off the lights when leaving home, call a plumber to fix dripping water pipes and taps, take part in tree-planting events, use electronic files and avoid printing out documents. They always purchase certified organic food and drinks, encourage friends and relatives to join green activities, and so on...

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch: 

Theo khảo sát của tôi, có 97% lớp chúng ta có lựa chọn lối sống xanh. Họ thường mua các sản phẩm tái sử dụng, từ chối túi nilon khi đi mua sắm, tắt đèn khi ra khỏi nhà, gọi thợ sửa ống nước để sửa chữa ống nước và vòi nước nhỏ giọt, tham gia vào các sự kiện trồng cây, sử dụng các tập tin điện tử và tránh in tài liệu. Họ luôn luôn mua thực phẩm hữu cơ và thức uống được kiểm chứng, khuyến khích bạn bè và người thân tham gia các hoạt động xanh, và vân vân...

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close