Văn bản Vịnh khoa thi hương

Nhà nước ba năm mở một khoa, Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

Quảng cáo

Vịnh khoa thi hương

Trần Tế Xương

Quảng cáo
decumar

Nhà nước ba năm mở một khoa,

Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,

Ậm ọe quan trường miệng thét loa.

Lọng cắm rợp trời quan sứ đến,

Váy lê quét đất mụ đầm ra.

Nhân tài đất Bắc nào ai đó,

Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

(thơ văn Trần Tế Xương, Sđd)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close