Văn bản Thương vợ

Quanh năm buôn bán ở mom sông, Nuôi đủ năm con với một chồng.

Quảng cáo

Thương vợ

Trần Tế Xương

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ âu đành phận,

Năm nắng mười mưa dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

Có chồng hờ hững cũng như không.

(Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1984)

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close