Tuần 5. Tìm số trung bình cộng. Biểu đồ (trang 19)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Trả lời các câu hỏi sau đây: Bé Khải sinh vào ngày 29 – 2 – 2016.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3 phút = …… giây

2 giờ 20 phút = …… phút

\(\dfrac{1}{3}\) giờ = …… phút

3 thế kỉ = …… năm

\(\dfrac{1}{4}\) thế kỉ = …… năm

 

5 ngày = …… giờ

\(\dfrac{1}{2}\) phút = …… giây

\(\dfrac{1}{6}\) ngày = …… giờ

100 năm = …… thế kỉ

\(\dfrac{1}{5}\) thế kỉ = …… năm

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 phút = 60 giây                                1 giờ = 60 phút                                

1 ngày = 24 giờ                                 1 thế kỉ = 100 năm

Lời giải chi tiết:

3 phút = 180 giây

2 giờ 20 phút = 140 phút

\(\dfrac{1}{3}\) giờ = 20 phút

3 thế kỉ = 300 năm

\(\dfrac{1}{4}\)thế kỉ = 25 năm

5 ngày = 120 giờ

\(\dfrac{1}{2}\)phút = 30 giây

\(\dfrac{1}{6}\)ngày = 4 giờ

100 năm = 1 thế kỉ

\(\dfrac{1}{5}\)thế kỉ = 20 năm

Bài 2

Trả lời các câu hỏi sau đây:

Bé Khải sinh vào ngày 29 – 2 – 2016. Hỏi:

a) Bé Khải sinh ra ở thế kỉ nào ? ……........................................................................................

b) Tính cho đến nay, có mấy năm có ngày sinh nhật của bé Khải ? Tại sao ? …......................................................................................................................................…

Phương pháp giải:

a/ Tìm năm 20 thuộc thế kỉ nào rồi trả lời câu hỏi.

b/ Tìm số năm nhuận từ năm 2016 đến hiện tại.

Lời giải chi tiết:

a/ Bé Khải sinh ra ở thế kỉ XXI.

b/ Tính cho đến nay, có 2 năm có ngày sinh nhật của bé Khải là năm 2016 và năm 2020.

Vì bé Khải sinh vào ngày nhuận của năm nhuận (29/2) nên ngày 29 tháng 2 tiếp theo vào năm 2020.

Bài 3

Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu):

Sự kiện

Thuộc thế kỉ

Cuộc khởi nghĩa do Hai bà Trưng lãnh đạo đã nổ ra ở quận Giao Chỉ vào năm 40.

I

Lý Bí tự xưng đế tức là Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544.

 

Năn 968, Đinh Bộ Lĩnh xưng đế, lập nên nhà Đinh và đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

 

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi năm 1427, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Hậu Lê.

 

Phương pháp giải:

Tìm năm đã cho thuộc thế kỉ bao nhiêu bằng cách lấy hai số đầu của năm đó cộng thêm 1).

Lời giải chi tiết:

Sự kiện

Thuộc thế kỉ

Cuộc khởi nghĩa do Hai bà Trưng lãnh đạo đã nổ ra ở quận Giao Chỉ vào năm 40.

I

Lý Bí tự xưng đế tức là Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544.

VI

Năn 968, Đinh Bộ Lĩnh xưng đế, lập nên nhà Đinh và đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

X

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi năm 1427, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Hậu Lê.

XV

Bài 4

Viết và tính (theo mẫu): 

Số trung bình cộng của:

65

22

27

(65 + 22 + 27) : 3 = 38

230

250

306

 

11

21

16

12

 

Phương pháp giải:

Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số thì ta lấy tổng các số chia cho số số hạng.

Lời giải chi tiết:

65

22

27

(65 + 22 + 27) : 3 = 38

230

250

306

(230 + 250 + 306) : 3 = 262

11

21

16

12

(11 + 21 + 16 + 12) : 4 = 15

Bài 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số trung bình cộng của 24, 48, 66 là:

a) 46    .......                            b) 69   .......    

Phương pháp giải:

Muốn tìm trung bình cộng của ba số thì ta tính tổng các số đó rồi chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Số trung bình cộng của ba số 24 ;  48 ;  66 là (24 + 48 + 66) : 3 = 46

Vậy ta điền như sau:

a) 46    Đ                                b) 69   S         

Bài 6

Cửa hàng thứ nhất bán được 530 l xăng, cửa hàng thứ hai bán được 640 l xăng, cửa hàng thứ ba bán được 570 l xăng. Hỏi trung bình mỗi cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

Số lít xăng trung bình mỗi ngày bán được = Tổng số lít xăng ba ngày bán được : 3

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi ngày bán được số lít xăng là:

(530 + 640 + 570) : 3 = 580 (ℓ)

Đáp số: 850 ℓ.

Bài 7

Dựa vào biểu đồ dưới đây, viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

a) Có .... con voi.

Có ..... con thỏ.

Có ..... con hươu.

b) Có tất cả ...... con vật.

c) Số con hươu nhiều hơn số con voi là ..... con.

d) Số con thỏ ít hơn số con voi là ..... con.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 con voi.

Có 3 con thỏ.

Có 7 con hươu.

b) Có tất cả 15 con vật.

c) Số con hươu nhiều hơn số con voi là  2 con.

d) Số con thỏ ít hơn số con voi là 2 con.

Bài 8

Dựa vào biểu đồ dưới đây, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

 

BIỂU ĐỒ SỐ LƯỢT KHÁCH THAM QUAN

MỘT KHU DI TÍCH TRONG 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

a) Trong 5 tháng đầu năm có tất cả ..... lượt khách tham quan khu di tích.

b) Tháng .... có số lượt khách tham quan nhiều nhất.

c) Trong 5 tháng đầu năm, trung bình tháng có .... lượt khách tham quan.

Phương pháp giải:

Dựa vào biểu đồ đã cho, tìm:

- Tính tổng số lượt khách tham quan trong 5 tháng đầu năm.

- Quan sát biểu đồ để xác định tháng có số lượt tham quan nhiều nhất.

- Trung bình cộng số lượt tham quan của 5 tháng đầu năm = Tổng số lượt khách tham quan trong 5 tháng : 5

Lời giải chi tiết:

a) Trong 5 tháng đầu năm có tất cả 1240 lượt khách tham quan khu di tích.

(400 + 300 + 220 + 130 + 190 = 1240)

b) Tháng 1 có số lượt khách tham quan nhiều nhất.

c) Trong 5 tháng đầu năm, trung bình tháng có 248 lượt khách tham quan.

(Vì 1240 : 5 = 248)

Vui học

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trận Bạch Đằng năm 1288 xảy ra trên sông Bạch Đằng thuộc đất Đại Việt.

Năm đó thuộc thế kỉ ...........

Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du sinh năm 1766.

Năm đó thuộc thế kỉ ...........

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup năm 2018.

Năm đó thuộc thế kỉ ...........

Phương pháp giải:

Xác định một năm thuộc thế kỉ nào bằng cách lấy hai chữ số đầu của các năm đã cho cộng thêm 1.

Lời giải chi tiết:

Trận Bạch Đằng năm 1288 xảy ra trên sông Bạch Đằng thuộc đất Đại Việt.

Năm đó thuộc thế kỉ XIII

Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du sinh năm 1766.

Năm đó thuộc thế kỉ XVIII

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup năm 2018.

Năm đó thuộc thế kỉ XXI

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close