Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 - trang 35, 36 - Tuần 27 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35, 36 - Tiết 2. Hình thoi. Diện tích hình thoi - Tuần 27 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Tô màu vào các hình thoi:

Phương pháp: 

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Cách giải:

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Hình thoi có bốn cạnh ……..

b) Hình thoi có hai đường chéo …….. với nhau và cắt nhau tại ……..

c) Hình thoi có các cặp cạnh đối diện ……..

Phương pháp:

Dựa vào lý thuyết về hình thoi.

Cách giải: 

a) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

b) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

c) Hình thoi có các cặp cạnh đối diện song song với nhau.

Câu 3. Trong hình thoi MNPQ có MP = 16cm, NQ = 7cm. Tính diện tích hình thoi MNPQ.

 

Phương pháp: 

Hình thoi đã cho có hai đường chéo là MP và NQ . Để tính diện tích hình thoi ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho \(2\).

Cách giải: 

Diện tích hình thoi MNPQ là:

\(16 \times 7:2 = 56\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)  

                Đáp số: \(56d{m^2}\)

Câu 4. Tìm trong hình sau 4 hình thoi rồi tô màu vào các hình thoi đó:

 

Phương pháp: 

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

Cách giải:

Vui học:

Tuệ Anh rất thích hình thoi, sau khi tìm hiểu nhiều mẫu trang trí có hình thoi, Tuệ Anh quyết định tự thiết kế mẫu trang trí cho mình.

Em hãy vẽ một mẫu trang trí có hình thoi để gợi ý giúp bạn Tuệ Anh.

Cách giải:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải