Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 - trang 6, 7 - Tuần 19 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 - Tiết 2. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành - Tuần 19 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đánh dấu (×) vào ô trống dưới hình bình hành:

Phương pháp: 

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Cách giải: 

Câu 2. Tô màu vào hình bình hành trong mỗi hình sau:

Phương pháp:

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Cách giải: 

Câu 3. Sân nhà anh Dũng được lát bởi các viên đá như hình dưới đây.Hãy đánh dấu (×) vào những viên đá có dạng hình bình hành:

Phương pháp: 

Quan sát các hình vẽ và áp dụng tính chất: hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Cách giải: 

Câu 4. Một ao cá có bề mặt dạng hình bình hành với kích thước như hình vẽ. Tính chu vi bề mặt của ao cá đó.

Phương pháp: 

- Tìm độ dài các cạnh dựa vào tính chất: hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

- Tính chu vi hình bình hành ta có thể tính tổng độ dài bốn cạnh hoặc lấy tổng độ dài hai cạnh kề nhau rồi nhân với 2.

Cách giải:

Vì cái ao có bề mặt dạng hình bình hành nên ta có AB = CD = 50m; AD = BC = 30m.

Chu vi bề mặt của ao cá đó là:

            50 + 30 + 50 + 30 = 160 (m)

                                    Đáp số: 160m.

Vui học: Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Nhà bác Cường có một trang trại hình chữ nhật với kích thước như hình bên dưới. Bạn Nguyên nói rằng trang trại nhà bác Cường có diện tích 4km2. Theo em bạn Nguyên nói có đúng không? Vì sao?

 

Phương pháp: 

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

- Áp dụng tính chất: 1km2 = 1 000 000m2.

Cách giải: 

Quan sát hình vẽ ta thấy chiều dài trang trại nhà bác Nguyên là 800m, chiều rộng trang trại là 500m

Diện tích trang trại nhà bác Cường là:

            800 × 500 = 4 000 000 (m2)

            4 000 000m2 = 4km2

Vậy bạn Nguyên nói trang trại nhà bác Cường có diện tích 4km2 là đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải