Trắc nghiệm Bài 41. Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tại sao thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng?

 • A

  Vì khi nhau thai được hình thành thì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • B

  Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • C

  Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hormone kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • D

  Vì khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Ở nam giới, hormone nào sau đây sẽ kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

 • A

  GnRH, FSH, LH, Testosterone

 • B

  GnRH, FSH, LH, tiroxin

 • C

  GnRH, FSH, LH, progesterone

 • D

  FSH, LH, estrogen, progesterone

Câu 3 :

Các loại hormone nào phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng?

 • A

  kích thích nang trứng (FSH), progesterone và estrogen

 • B

  progesterone, hormone thể vàng (LH) và estrogen

 • C

  kích thích nang trứng, hormone tạo thể vàng và estrogen

 • D

  kích thích nang trứng, hormone tạo thể vàng và progesterone

Câu 4 :

Testosteronee kích thích

 • A

  tuyến yên sản sinh LH

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra FSH

 • C

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • D

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 5 :

Tuyến yên tiết ra chất nào?

(1) FSH

(2) Testosterone

(3) LH

(4) GnRH

(5) Estrogen

Phương án trả lời đúng là:

 • A

  (1) và (4)

 • B

  (3) và (4)

 • C

  (1) và (2)

 • D

  (1) và (3)

Câu 6 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ  sản sinh ra Testosterone

 • C

  phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên tiết FSH

Câu 7 :

Hormone florigen có vai trò gì

 • A

  kích thích sự ra hoa.  

 • B

  kích thích tạo quả.

 • C

  kích thích hạt nảy mầm.

 • D

  kích thích cây ra rễ.

Câu 8 :

cây thanh long chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè, muốn cây ra hoa vào mùa đông người nông dân dùng phương pháp là:

 • A

  trồng cây thanh long trong nhà kính.

 • B

  người ta dùng rơm khô ủ quanh gốc cây.

 • C

   người ta đốt thanh dưới gốc cây thanh long vào ban đêm.

 • D

  người ta đã thắp đèn chiếu sáng cho cây vào ban đêm.

Câu 9 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra Testosterone

 • C

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên sản sinh LH

Câu 10 :

Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là:

 • A

  làm cân bằng tỷ lệ đực cái

 • B

  làm giảm số lượng con đực

 • C

  làm giảm số lượng con cái

 • D

  phù hợp với nhu cầu sản xuất

Câu 11 :

Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp nào sau đây không được sử dụng?

 • A

  Tiêm hormone

 • B

  Gây đột biến

 • C

  Nuôi cấy phôi

 • D

  Thụ tinh nhân tạo

Câu 12 :

Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?

 • A

  Tăng nhiều con đực trong đàn

 • B

  Tăng nhiều con cái trong đàn

 • C

  Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn

 • D

  Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi

Câu 13 :

Người ta áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với cá mè, cá trắm có trong ao nuôi. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A

  Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau

 • B

  Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót của cá con sau khi nở

 • C

  Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh

 • D

  Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi

Câu 14 :

Cho những biện pháp sau đây:

(1) nuôi cấy phôi

(2) thụ tinh nhân tạo

(3) sử dụng hormone

(4) thay đổi yếu tố môi trường

(5) sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

 • A

  (2), (4) và (5)

 • B

  (1), (3) và (4)

 • C

  (2), (3) và (4) 

 • D

  (1), (3) và (5)

Câu 15 :

Muốn tăng tỉ lệ thụ phấn thành công và đậu quả của các cây thuộc họ bầu bí, người nông dân sử dụng phương pháp nào?

 • A

  còn trực tiếp thụ phấn cho cây.

 • B

  Người ta còn ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa

 • C

  dùng khói để hun cho cây kích thích ra nhiều hoa.

 • D

  Sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển.

Câu 16 :

Con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách?

 • A

  ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

 • B

  ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa.

 • C

  tăng thụ phấn cho hoa và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả.

 • D

  sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tại sao thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng?

 • A

  Vì khi nhau thai được hình thành thì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • B

  Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • C

  Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hormone kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

 • D

  Vì khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra hormone progesterone ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở nữ giới, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu sản sinh hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng báo hiệu cơ thể bắt đầu có khả năng sinh sản.

Câu 2 :

Ở nam giới, hormone nào sau đây sẽ kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

 • A

  GnRH, FSH, LH, Testosterone

 • B

  GnRH, FSH, LH, tiroxin

 • C

  GnRH, FSH, LH, progesterone

 • D

  FSH, LH, estrogen, progesterone

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở nam giới, hormone nào sau đây sẽ kích thích quá trình sản sinh tinh trùng là GnRH, FSH, LH, Testosterone

Câu 3 :

Các loại hormone nào phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng?

 • A

  kích thích nang trứng (FSH), progesterone và estrogen

 • B

  progesterone, hormone thể vàng (LH) và estrogen

 • C

  kích thích nang trứng, hormone tạo thể vàng và estrogen

 • D

  kích thích nang trứng, hormone tạo thể vàng và progesterone

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các loại hormone nào phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là  hormone tạo thể vàng và estrogen

 

Câu 4 :

Testosteronee kích thích

 • A

  tuyến yên sản sinh LH

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra FSH

 • C

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • D

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Testosteronee kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 5 :

Tuyến yên tiết ra chất nào?

(1) FSH

(2) Testosterone

(3) LH

(4) GnRH

(5) Estrogen

Phương án trả lời đúng là:

 • A

  (1) và (4)

 • B

  (3) và (4)

 • C

  (1) và (2)

 • D

  (1) và (3)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tuyến yên sản sinh hormone FSH và LH

Câu 6 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ  sản sinh ra Testosterone

 • C

  phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên tiết FSH

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích tế bào kẽ  sản sinh ra Testosterone

Câu 7 :

Hormone florigen có vai trò gì

 • A

  kích thích sự ra hoa.  

 • B

  kích thích tạo quả.

 • C

  kích thích hạt nảy mầm.

 • D

  kích thích cây ra rễ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở thực vật, sự ra hoa chịu ảnh hưởng của một số hormone, ví dụ: hormone origen
kích thích sự ra hoa.

Câu 8 :

cây thanh long chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè, muốn cây ra hoa vào mùa đông người nông dân dùng phương pháp là:

 • A

  trồng cây thanh long trong nhà kính.

 • B

  người ta dùng rơm khô ủ quanh gốc cây.

 • C

   người ta đốt thanh dưới gốc cây thanh long vào ban đêm.

 • D

  người ta đã thắp đèn chiếu sáng cho cây vào ban đêm.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cây thanh long chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè, muốn cây ra hoa vào mùa đông, người ta đã thắp đèn chiếu sáng cho cây vào ban đêm.

Câu 9 :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

 • A

  ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

 • B

  tế bào kẽ sản sinh ra Testosterone

 • C

  phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

 • D

  tuyến yên sản sinh LH

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

Câu 10 :

Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là:

 • A

  làm cân bằng tỷ lệ đực cái

 • B

  làm giảm số lượng con đực

 • C

  làm giảm số lượng con cái

 • D

  phù hợp với nhu cầu sản xuất

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

 Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là phù hợp với nhu cầu sản xuất

Câu 11 :

Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp nào sau đây không được sử dụng?

 • A

  Tiêm hormone

 • B

  Gây đột biến

 • C

  Nuôi cấy phôi

 • D

  Thụ tinh nhân tạo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp gây đột biến không được sử dụng.

Câu 12 :

Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?

 • A

  Tăng nhiều con đực trong đàn

 • B

  Tăng nhiều con cái trong đàn

 • C

  Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn

 • D

  Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp tăng nhiều con đực trong đàn.

Câu 13 :

Người ta áp dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với cá mè, cá trắm có trong ao nuôi. Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A

  Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau

 • B

  Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót của cá con sau khi nở

 • C

  Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh

 • D

  Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 14 :

Cho những biện pháp sau đây:

(1) nuôi cấy phôi

(2) thụ tinh nhân tạo

(3) sử dụng hormone

(4) thay đổi yếu tố môi trường

(5) sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

 • A

  (2), (4) và (5)

 • B

  (1), (3) và (4)

 • C

  (2), (3) và (4) 

 • D

  (1), (3) và (5)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là (1), (3) và (5)

Câu 15 :

Muốn tăng tỉ lệ thụ phấn thành công và đậu quả của các cây thuộc họ bầu bí, người nông dân sử dụng phương pháp nào?

 • A

  còn trực tiếp thụ phấn cho cây.

 • B

  Người ta còn ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa

 • C

  dùng khói để hun cho cây kích thích ra nhiều hoa.

 • D

  Sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Con người còn trực tiếp thụ phấn cho cây, đồng thời chủ động bảo vệ và phát triển các loài côn trùng thụ phấn trong tự nhiên nhằm nâng cao hiệu quả thụ phấn, giúp tăng năng suất quả và hạt.

Câu 16 :

Con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách?

 • A

  ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

 • B

  ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa.

 • C

  tăng thụ phấn cho hoa và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả.

 • D

  sử dụng hormone kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhuỵ phát triển thành quả không hạt.

close