Trắc nghiệm Bài 17. Ảnh của vật qua gương phẳng - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Chỉ ra phát biểu sai.

Ảnh của vật qua gương phẳng là:

 • A

  ảnh ảo, kích thước luôn bằng kích thước của vật

 • B

  ảnh ảo, kích thước càng lớn khi vật càng gần gương phẳng

 • C

  ảnh ảo, đối xứng với vật qua gương phẳng

 • D

  ảnh ảo, khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng bằng khoảng cách từ vật tới gương phẳng.

Câu 2 :

Tại sao chữ “AMBULANCE” trên đầu xe cứu thương lại được viết ngược từ phải sang trái?

 • A

  Mục đích là để cho người điều khiển xe chạy phía trước xe cứu thương khi nhìn vào kính chiếu hậu thấy được chữ “AMBULANCE” thuận chiều.

 • B

  Mục đích là để cho người điều khiển xe cứu thương đi thuận tiện hơn

 • C

  Do thiết kế của chủ xe

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 3 :

Cho một điểm sáng S nằm cách gương 5 cm. Hỏi ảnh của điểm sáng S cách gương bao nhiêu cm?

 • A

  5 cm

 • B

  10 cm

 • C

  15 cm

 • D

  20 cm

Câu 4 :

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 • A

  Hứng được trên màn và lớn bằng vật

 • B

  Không hứng được trên màn

 • C

  Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

 • D

  Các gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 5 :

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh Scách gương một khoảng d. So sánh d và d

 • A

  d = d’

 • B

  d > d’

 • C

  d < d’

 • D

  Không so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật

Câu 6 :

Hãy chọn phương án: Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?

 • A
  Trang giấy trắng              
 • B
  Một tấm kim loại phẳng được đánh bóng
 • C
  Giấy bóng mờ    
 • D
  Kính đeo mắt
Câu 7 :

Một buổi ban trưa thức giấc, Nam nhìn chiếc đồng hồ (không số) qua chiếc gương gắn ở trên cửa. Nam thấy đồng hồ chỉ $10h$. Hỏi chính xác lúc đó đồng hồ chỉ mấy giờ?

 • A

  $2h$

 • B

  $14h$

 • C

  $8h$

 • D

  $10h$

Câu 8 :

Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn \(5cm\) và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là:

 • A

  \(5cm\)

 • B

  \(10cm\)

 • C

   \(15cm\)

 • D

  \(20cm\)

Câu 9 :

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM như hình:

Khi cho gương quay một góc \(\alpha  = {20^0}\) quanh O thì ảnh của S di chuyển, Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?

 • A

  \({20^0}\)

 • B

  \({40^0}\)

 • C

  \({30^0}\)

 • D

  \({60^0}\)

Câu 10 :

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng \({60^0}\). Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:

 • A

  \({30^0}\)

 • B

  \({60^0}\)

 • C

  \({90^0}\)

 • D

  \({120^0}\)

Câu 11 :

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là vật sáng ; A'B' là ảnh của nó do gương phẳng tạo ra. Hỏi hình nào sai?

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình d

Câu 12 :

Một gương phẳng đặt nghiêng một góc \({45^0}\) so với phương nằm ngang, chiếu một chùm tia tới song song theo phương nằm ngang lên mặt gương. Gương tạo chùm tia phản xạ:

Chọn câu trả lời đúng nhất

 • A

  Là chùm sáng phân kì

 • B

  Là chùm sáng hội tụ

 • C

  Gồm các tia sáng không cắt nhau

 • D

  Song song hướng thẳng đứng xuống phía dưới.

Câu 13 :

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là một mũi tên, A’B’ là ảnh của AB do gương phẳng tạo ra. Hình nào sau đây vẽ đúng.

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình d

Câu 14 :

Để xác định độ lớn của ảnh do gương phẳng tạo ra, một nhóm học sinh đã tiến hành một thí nghiệm theo thứ tự:

Quang đặt một viên phấn trước một tấm kính phẳng và cả nhóm cùng nhìn vào tấm kính để quan sát.

Dũng lấy viên phân thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính và di chuyển nó đến khi các bạn nhìn thấy có trùng khít với ảnh của viên phấn thứ nhất trong tấm kính ảnh (cũng là một gương phẳng). Dưới đây là kết luận của 4 bạn trong nhóm, kết luận nào là sai.

 • A

   Kích thước của ảnh nhỏ hơn kích thước của vật.

 • B

  Ảnh không hứng được nhưng có kích thước bằng vật.

 • C

  Kích thước của ảnh bằng kích thước của vật (là viên phấn thứ nhất).

 • D

  Kích thước của ảnh bằng kích thước viên phấn thứ hai.

Câu 15 :

Trên hình vẽ, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Vẽ hai tia tới từ S đến hai mép gương phẳng là I và K, vẽ tiếp hai tia phản xạ tại đó là IR và KJ. Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải nằm trong vùng nào trước gương? (Vùng quan sát ảnh S’)

 • A

  Trong vùng giới hạn YIR

 • B

  Trong góc RIS

 • C

  Chỉ cần ở phía trước gương

 • D

  Trong góc giới hạn bởi hai tia bản xạ IR và KJ nhưng ở phía trước gương (JKIR)

Câu 16 :

Trên hình vẽ, M là gương phẳng, S là điểm sáng. Hỏi vị trí của ảnh ảo S’ là:

 • A

  Vị trí 1

 • B

  Vị trí 2

 • C

  Vị trí 3

 • D

  Vị trí 4

Câu 17 :

Để vẽ được các tia phản xạ ở hình vẽ theo cách đơn giản, chính xác, ta căn cứ vào:

 • A

  Khoảng cách từ ảnh ảo S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương.
  + Từ S vẽ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa gương.
  + Vẽ S' sao cho S'H = SH.
  + Từ S' vẽ các đường thẳng S'I và S'K kéo dài ra ta được các tia phản xạ.

 • B

  Ảnh ảo S' nằm phía sau gương.
  + Vẽ đường thẳng vuông góc với gương.
  + Trên đường thẳng đó lấy một điểm S'.
  + Nối S'I và S'K kéo dài ra ta được các tia phản xạ.

   

 • C

  Định luật phản xạ ánh sáng.
  + Vẽ các pháp tuyến tại I và K.
  + Vẽ các tia phản xạ tại I và K có góc phản xạ bằng góc tới.

 • D

  Cả 3 phương án đúng.

Câu 18 :

Chọn phương án sai. Để biết sự tồn tại của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra, người ta dùng các cách sau đây?

 • A

  Dùng máy ảnh để chụp hình ảnh của nó

 • B

  Dùng màn chắn để hứng

 • C

  Dùng mắt nhìn vào gương ta thấy ảnh ảo

 • D

  Dùng máy quay phim

Câu 19 :

So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương?

 • A

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng lớn hơn khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

 • B

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

 • C

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng nhỏ hơn khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

 • D

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Câu 20 :

Nhận xét nào sau đây là sai khi so sánh tác dụng của gương phẳng với một tấm kính phẳng?

 • A

   Nhìn vào gương phẳng ta không thể thấy được các vật ở phía sau của gương

 • B

  Nhìn vào tấm kính ta thấy được vật ở phía sau nó

 • C

  Gương phẳng và tấm kính phẳng đều tạo được ảnh của vật đặt trước chúng

 • D

  Ta không thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính

Câu 21 :

Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?

 • A

  Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta

 • B

  Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

 • C

  Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta

 • D

  Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta

Câu 22 :

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

 • A

  Là ảnh ảo, bằng vật

 • B

  Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

 • C

  Là ảnh thật, bằng vật

 • D

  Là ảnh ảo lớn hơn vật

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chỉ ra phát biểu sai.

Ảnh của vật qua gương phẳng là:

 • A

  ảnh ảo, kích thước luôn bằng kích thước của vật

 • B

  ảnh ảo, kích thước càng lớn khi vật càng gần gương phẳng

 • C

  ảnh ảo, đối xứng với vật qua gương phẳng

 • D

  ảnh ảo, khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng bằng khoảng cách từ vật tới gương phẳng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Ảnh của vật qua gương phẳng là:

+ Ảnh ảo

+ Độ lớn của ảnh bằng độ lớn của vật

+ Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương (ảnh và vật đối xứng nhau qua gương)

=> A, C, D đúng

=> B sai.

Câu 2 :

Tại sao chữ “AMBULANCE” trên đầu xe cứu thương lại được viết ngược từ phải sang trái?

 • A

  Mục đích là để cho người điều khiển xe chạy phía trước xe cứu thương khi nhìn vào kính chiếu hậu thấy được chữ “AMBULANCE” thuận chiều.

 • B

  Mục đích là để cho người điều khiển xe cứu thương đi thuận tiện hơn

 • C

  Do thiết kế của chủ xe

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức đã học

Lời giải chi tiết :

Chữ “ANBULANCE” trên đầu xe cứu thương được viết ngược nhằm mục đích cho người điều khiển xe chạy phía trước xe cứu thương khi nhìn vào kính chiếu hậu thấy được chữ “AMBULANCE” thuận chiều.

Câu 3 :

Cho một điểm sáng S nằm cách gương 5 cm. Hỏi ảnh của điểm sáng S cách gương bao nhiêu cm?

 • A

  5 cm

 • B

  10 cm

 • C

  15 cm

 • D

  20 cm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ảnh của vật qua gương phẳng có khoảng cách bằng vật đến gương phẳng

Lời giải chi tiết :

Ta có S cách gương 5 cm

=> Ảnh của S cũng cách gương 5 cm

Câu 4 :

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

 • A

  Hứng được trên màn và lớn bằng vật

 • B

  Không hứng được trên màn

 • C

  Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

 • D

  Các gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

Lời giải chi tiết :

- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

+ Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn

+ Lớn bằng vật

+ Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

=> A sai vì ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn.

Câu 5 :

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh Scách gương một khoảng d. So sánh d và d

 • A

  d = d’

 • B

  d > d’

 • C

  d < d’

 • D

  Không so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng

Lời giải chi tiết :

- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

+ Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn

+ Lớn bằng vật

+ Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Câu 6 :

Hãy chọn phương án: Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?

 • A
  Trang giấy trắng              
 • B
  Một tấm kim loại phẳng được đánh bóng
 • C
  Giấy bóng mờ    
 • D
  Kính đeo mắt

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vật có thể xem là gương phẳng là: Một tấm kim loại phẳng được đánh bóng, giấy bóng mờ, kính đeo mắt.

Trang giấy trắng không thể xem là gương phẳng

Câu 7 :

Một buổi ban trưa thức giấc, Nam nhìn chiếc đồng hồ (không số) qua chiếc gương gắn ở trên cửa. Nam thấy đồng hồ chỉ $10h$. Hỏi chính xác lúc đó đồng hồ chỉ mấy giờ?

 • A

  $2h$

 • B

  $14h$

 • C

  $8h$

 • D

  $10h$

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xác định vật qua gương phẳng khi biết ảnh

+ Sử dụng cách lấy đối xứng => giờ lúc đó

+ Biết cách đọc giờ

Lời giải chi tiết :

Lấy đối xứng các điểm của ảnh qua gương, ta suy ra vị trí của kim như hình

=>Lúc đó kim ngắn chỉ số \(2\) , kim dài chỉ số \(12\)

Mặt khác, do là ban ngày

=>Đồng hồ lúc đó chỉ \(14h\)

Câu 8 :

Điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương phẳng một đoạn \(5cm\) và cho ảnh S’. Khoảng cách SS’ lúc này là:

 • A

  \(5cm\)

 • B

  \(10cm\)

 • C

   \(15cm\)

 • D

  \(20cm\)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

=> Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương

Khoảng cách \(SS' = 5cm + 5cm = 10cm\)

Câu 9 :

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM như hình:

Khi cho gương quay một góc \(\alpha  = {20^0}\) quanh O thì ảnh của S di chuyển, Đoạn đường OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?

 • A

  \({20^0}\)

 • B

  \({40^0}\)

 • C

  \({30^0}\)

 • D

  \({60^0}\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Vẽ ảnh của điểm sáng trước và sau khi quay gương: Lấy đối xứng qua gương

+ Xác định góc quay của ảnh

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Gọi \(S'\) là ảnh của \(S\) qua gương lúc đầu và \(S''\) là ảnh của \(S\) qua gương sau khi quay gương một góc \(\alpha  = {20^0}\)

Như vậy, khi cho gương quay một góc \(\alpha \) quanh O thì ảnh S di chuyển trên cung \(S'S''\) bán kính bằng OS và đoạn đường OS’ quay được một góc x như hình

Do tính đối xứng của ảnh với vật qua gương nên \({\rm{OS}}'' = {\rm{OS = OS'}}\)

Hay nói cách khác \(S'',S'\) và \(S\) nằm trên cùng vòng tròn tâm O, bán kính \({\rm{OS}}\)

Như vậy góc \(\alpha \) là góc nội tiếp trong vòng tròn tâm O, có x là góc ở tâm cùng chắn cung \(S'S''\)

Do đó: \(x = 2\alpha \)

=> Đoạn đường \({\rm{OS}}'\) quay được một góc bằng: \(x = 2\alpha  = 2.20 = {40^0}\)

Câu 10 :

Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng \({60^0}\). Góc tạo bởi ảnh và mặt gương là:

 • A

  \({30^0}\)

 • B

  \({60^0}\)

 • C

  \({90^0}\)

 • D

  \({120^0}\)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+ Xác định ảnh của vật qua gương (Dạng 2): Lấy đối xứng qua gương

+ Xác định góc cần tìm

Lời giải chi tiết :

+ Lấy A’ đối xứng với A, B’ đối xứng với B qua gương phẳng, sau đó nối A’ với B’ ta được ảnh của AB qua gương:

Do tính đối xứng của ảnh – vật qua gương nên góc tạo bởi ảnh và mặt gương cũng bằng \({60^0}\)

Câu 11 :

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là vật sáng ; A'B' là ảnh của nó do gương phẳng tạo ra. Hỏi hình nào sai?

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình d

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các hình a, b, d – đúng

Hình c – sai:

Câu 12 :

Một gương phẳng đặt nghiêng một góc \({45^0}\) so với phương nằm ngang, chiếu một chùm tia tới song song theo phương nằm ngang lên mặt gương. Gương tạo chùm tia phản xạ:

Chọn câu trả lời đúng nhất

 • A

  Là chùm sáng phân kì

 • B

  Là chùm sáng hội tụ

 • C

  Gồm các tia sáng không cắt nhau

 • D

  Song song hướng thẳng đứng xuống phía dưới.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

+ Xác định tia phản xạ

+ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới

- Góc tới bằng góc phản xạ

Lời giải chi tiết :

Vẽ các tia phản xạ, ta được chùm tia phản xạ song song và hướng thẳng đứng xuống dưới

Câu 13 :

Trong các hình vẽ dưới đây, AB là một mũi tên, A’B’ là ảnh của AB do gương phẳng tạo ra. Hình nào sau đây vẽ đúng.

 • A

  Hình a

 • B

  Hình b

 • C

  Hình c

 • D

  Hình d

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A – sai vì:

B – sai vì: điểm A’ không nằm sát gương

C – sai vì:

D – đúng

Câu 14 :

Để xác định độ lớn của ảnh do gương phẳng tạo ra, một nhóm học sinh đã tiến hành một thí nghiệm theo thứ tự:

Quang đặt một viên phấn trước một tấm kính phẳng và cả nhóm cùng nhìn vào tấm kính để quan sát.

Dũng lấy viên phân thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính và di chuyển nó đến khi các bạn nhìn thấy có trùng khít với ảnh của viên phấn thứ nhất trong tấm kính ảnh (cũng là một gương phẳng). Dưới đây là kết luận của 4 bạn trong nhóm, kết luận nào là sai.

 • A

   Kích thước của ảnh nhỏ hơn kích thước của vật.

 • B

  Ảnh không hứng được nhưng có kích thước bằng vật.

 • C

  Kích thước của ảnh bằng kích thước của vật (là viên phấn thứ nhất).

 • D

  Kích thước của ảnh bằng kích thước viên phấn thứ hai.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có, ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

+ Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn

+ Lớn bằng vật

Câu 15 :

Trên hình vẽ, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Vẽ hai tia tới từ S đến hai mép gương phẳng là I và K, vẽ tiếp hai tia phản xạ tại đó là IR và KJ. Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải nằm trong vùng nào trước gương? (Vùng quan sát ảnh S’)

 • A

  Trong vùng giới hạn YIR

 • B

  Trong góc RIS

 • C

  Chỉ cần ở phía trước gương

 • D

  Trong góc giới hạn bởi hai tia bản xạ IR và KJ nhưng ở phía trước gương (JKIR)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có: Ta nhìn thấy ảnh ảo \(S'\) mà không hứng được ảnh đó trên màn vì: các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh \(S'\).

=>Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải nằm trong góc giới hạn bởi hai tia bản xạ IR và KJ nhưng ở phía trước gương (JKIR) vì tại đây mới có các tia phản xạ truyền đến mắt ta giúp ta thấy được ảnh ảo

Câu 16 :

Trên hình vẽ, M là gương phẳng, S là điểm sáng. Hỏi vị trí của ảnh ảo S’ là:

 • A

  Vị trí 1

 • B

  Vị trí 2

 • C

  Vị trí 3

 • D

  Vị trí 4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

+ Cách 1: Dựng điểm đối xứng với S qua gương

+ Cách 2: Dùng tia phản xạ

Ta được ảnh của điểm sáng S là vị trí 2

Câu 17 :

Để vẽ được các tia phản xạ ở hình vẽ theo cách đơn giản, chính xác, ta căn cứ vào:

 • A

  Khoảng cách từ ảnh ảo S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương.
  + Từ S vẽ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa gương.
  + Vẽ S' sao cho S'H = SH.
  + Từ S' vẽ các đường thẳng S'I và S'K kéo dài ra ta được các tia phản xạ.

 • B

  Ảnh ảo S' nằm phía sau gương.
  + Vẽ đường thẳng vuông góc với gương.
  + Trên đường thẳng đó lấy một điểm S'.
  + Nối S'I và S'K kéo dài ra ta được các tia phản xạ.

   

 • C

  Định luật phản xạ ánh sáng.
  + Vẽ các pháp tuyến tại I và K.
  + Vẽ các tia phản xạ tại I và K có góc phản xạ bằng góc tới.

 • D

  Cả 3 phương án đúng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để vẽ được các tia phản xạ ở hình vẽ theo cách đơn giản, chính xác, ta căn cứ vào:

Khoảng cách từ ảnh ảo S' đến gương bằng khoảng cách từ S đến gương.

+ Từ S vẽ đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa gương.

+ Vẽ S' sao cho S'H = SH.

+ Từ S' vẽ các đường thẳng S'I và S'J kéo dài ra ta được các tia phản xạ.

Câu 18 :

Chọn phương án sai. Để biết sự tồn tại của ảnh ảo do gương phẳng tạo ra, người ta dùng các cách sau đây?

 • A

  Dùng máy ảnh để chụp hình ảnh của nó

 • B

  Dùng màn chắn để hứng

 • C

  Dùng mắt nhìn vào gương ta thấy ảnh ảo

 • D

  Dùng máy quay phim

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta không thể dùng màn chắn để hứng ảnh ảo do gương phẳng tạo ra được vì ảnh ảo là ảnh không hứng được trên màn.

Câu 19 :

So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương?

 • A

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng lớn hơn khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

 • B

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

 • C

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng nhỏ hơn khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

 • D

  khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Câu 20 :

Nhận xét nào sau đây là sai khi so sánh tác dụng của gương phẳng với một tấm kính phẳng?

 • A

   Nhìn vào gương phẳng ta không thể thấy được các vật ở phía sau của gương

 • B

  Nhìn vào tấm kính ta thấy được vật ở phía sau nó

 • C

  Gương phẳng và tấm kính phẳng đều tạo được ảnh của vật đặt trước chúng

 • D

  Ta không thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C – đúng

D – sai vì: Nhìn vào tấm kính, ta có thể thấy được các vật ở phía bên kia tấm kính

Câu 21 :

Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?

 • A

  Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta

 • B

  Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật

 • C

  Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta

 • D

  Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta nhìn thấy ảnh ảo  mà không hứng được ảnh đó trên màn vì: các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh.

Câu 22 :

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất sau:

 • A

  Là ảnh ảo, bằng vật

 • B

  Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

 • C

  Là ảnh thật, bằng vật

 • D

  Là ảnh ảo lớn hơn vật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

+ Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn

+ Lớn bằng vật

close