Trắc nghiệm Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Hoạt động hấp thu nước của cây chủ yếu diễn ra ở cơ quan:

 • A

  Rễ

 • B

  Thân

 • C

 • D

  Chồi non

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Rễ là cơ quan hấp thu nước của thực vật

Câu hỏi 2 :

Tế bào đảm nhận chức năng hấp thu nước của cây là

 • A

  Tế bào mô dậu

 • B

  Tế bào khí khổng

 • C

  Tế bào mô phân sinh

 • D

  Tế bào lông hút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nước được hấp thu và cây nhờ hoạt động của tế bào lông hút ở rễ cây

Câu hỏi 3 :

Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:

 • A

  Là cơ quan hấp thụ nước ở thực vật

 • B

   Cố định cây trên mặt đất, giúp cây đứng vững 

 • C

  Dự trữ chất dinh dưỡng ở thực vật (rễ biến dạng - rễ củ)

 • D

  Cả ý A, B và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:

 1. Là cơ quan hấp thụ nước ở thực vật
 2. Cố định cây trên mặt đất, giúp cây đứng vững
 3. Dự trữ chất dinh dưỡng ở thực vật (rễ biến dạng - rễ củ)
Câu hỏi 4 :

Cơ quan đảm nhận chức năng thoát hơi nước ở thực vật là

 • A

  Rễ 

 • B

  Thân

 • C

 • D

  Khí khổng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khí khổng trên Lá đảm nhận vai trò thoát hơi nước ở thực vật

Câu hỏi 5 :

Sự thoát hơi nước của cây đóng vai trò:

 • A

  Tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

 • B

  Tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.

 • C

  Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.

 • D

  Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sự thoát hơi nước của cây tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

Câu hỏi 6 :

Tại sao trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn:

 • A

  Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể

 • B

  Bỏng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây

 • C

  Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2oC

 • D

  Màu xanh kích thích thị giác kiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2oC

Câu hỏi 7 :

Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần ………. và tưới nước hợp lí cho cây.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

 • A

  trồng đúng thời vụ

 • B

  bón phân

 • C

  chọn giống

 • D

  cắt tỉa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần bón phân và tưới nước hợp lí cho cây.

Câu hỏi 8 :

Giải thích tại sao nên di chuyển cây đi trồng nơi khác vào ngày trời râm, mát, tỉa bớt lá và cành cây.

(1) Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây

(2) Trời nắng nóng khiến cây phải thoát hơi nước mạnh để ddieuf hòa kiến cây dễ mất nước khô héo.

(3) tỉa gọn cành cây giúp dễ vận chuyển cây trong quá trình đổi vị trí trồng.

(4) Tỉa bớt là cành giúp cây giảm số lượng khí khổng, giảm thoát hơi nước, tránh hiện tượng mất nước.

 • A

  (1), (2), (3)

 • B

  (2), (3), (4)

 • C

  (1), (3), (4)

 • D

  (1), (2), (4)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây nên cần hạn chế sự thoát hơi nước của cây bằng cách tỉa gọn cành và lá cây trước khi vận chuyển và tiến hành di dời cây và những ngày thời tiết dâm mát

Câu hỏi 9 :

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần:

 • A

  cần tăng cường bón phân và cung cấp nước tối đa cho cây trồng

 • B

  cần tăng lượng phân bón tối đa, giảm lượng nước tưới tối thiểu cho cây

 • C

  cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân

  hợp lí.

 • D

  cần giảm lượng phân bón tối thiểu, tăng lượng nước tưới tối đa cho cây

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân

hợp lí.

Câu hỏi 10 :

Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò

 • A

  điều kiện để diễn ra quá trình quang hợp.

 • B

  nhiệt độ cao làm tăng nhanh quá trình thoát hơi nước.

 • C

  là tác nhân gây mở khí khổng.

 • D

  nhiệt độ cao làm giảm mạnh quá trình thoát hơi nước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng là tác nhân ảnh hưởng đến sự đóng mở khí khổng của cây xanh

close