Trắc nghiệm Bài 11. Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tốc độ tối đa của xe có phân khối nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn (trừ ô tô buýt) áp dụng trên đường bộ là bao nhiêu?

 • A

  50 km/h

 • B

  60 km/h

 • C

  70 km/h

 • D

  80 km/h

Câu 2 :

Tốc độ tối đa của xe có phân khối lớn hơn 3,5 tấn (trừ ô tô buýt) áp dụng trên đường bộ là bao nhiêu?

 • A

  50 km/h

 • B

  60 km/h

 • C

  70 km/h

 • D

  80 km/h

Câu 3 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành 60 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Câu 4 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 60 đến 80 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Câu 5 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 80 đến 100 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Câu 6 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 100 đến 120 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Câu 7 :

Một xe máy đi với tốc độ 15 m/s trên đường cao tốc. Theo quy tắc “3 giây” thì xe máy đó cần có khoảng cách an toàn với xe trước là bao nhiêu?

 • A

  40 m

 • B

  45 m

 • C

  50 m

 • D

  55 m

Câu 8 :

Thông qua nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn là gì?

 • A

  Đi không đúng phần đường quy định

 • B

  Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

 • C

  Chạy quá tốc độ quy định

 • D

  Chuyển hướng không đúng quy định

Câu 9 :

Tại sao khi trời mưa thì tốc độ thông hành của các phương tiện giao thông lại nhỏ hơn khi trời không mưa?

 • A

  Khi trời mưa thì đường dễ trơn trượt

 • B

  Khi trời mưa thì tầm nhìn của người lái xe thấp hơn

 • C

  Khi trời mưa thì lực cản của gió, lực cản của không khí lớn hơn.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tốc độ tối đa của xe có phân khối nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn (trừ ô tô buýt) áp dụng trên đường bộ là bao nhiêu?

 • A

  50 km/h

 • B

  60 km/h

 • C

  70 km/h

 • D

  80 km/h

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tìm hiểu trên Internet

Lời giải chi tiết :

Tốc độ tối đa của xe có phân khối nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn áp dụng trên đường bộ là 80 km/h.

Câu 2 :

Tốc độ tối đa của xe có phân khối lớn hơn 3,5 tấn (trừ ô tô buýt) áp dụng trên đường bộ là bao nhiêu?

 • A

  50 km/h

 • B

  60 km/h

 • C

  70 km/h

 • D

  80 km/h

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm hiểu trên Internet

Lời giải chi tiết :

Tốc độ tối đa của xe có phân khối lớn hơn 3,5 tấn áp dụng trên đường bộ là 70 km/h.

Câu 3 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành 60 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách an toàn tối thiểu khi hai xe tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành 60 km/h là 35 m.

Câu 4 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 60 đến 80 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách an toàn tối thiểu khi hai xe tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 60 đến 80 km/h là 55 m.

Câu 5 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 80 đến 100 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách an toàn tối thiểu khi hai xe tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 80 đến 100 km/h là 70 m.

Câu 6 :

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 100 đến 120 km/h là bao nhiêu?

 • A

  35 m

 • B

  55 m

 • C

  70 m

 • D

  100 m

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách an toàn tối thiểu khi hai xe tham gia giao thông trên đường bộ với tốc độ lưu hành từ 100 đến 120 km/h là 100 m.

Câu 7 :

Một xe máy đi với tốc độ 15 m/s trên đường cao tốc. Theo quy tắc “3 giây” thì xe máy đó cần có khoảng cách an toàn với xe trước là bao nhiêu?

 • A

  40 m

 • B

  45 m

 • C

  50 m

 • D

  55 m

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Biểu thức tính gần đúng khoảng cách an toàn với xe trước là:

Khoảng cách an toàn (m) = tốc độ (m/s) x 3 (s)

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách an toàn của xe máy đó là: 15 x 3 = 45 (m)

Câu 8 :

Thông qua nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn là gì?

 • A

  Đi không đúng phần đường quy định

 • B

  Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

 • C

  Chạy quá tốc độ quy định

 • D

  Chuyển hướng không đúng quy định

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm hiểu trên Internet

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tai nạn giao thông trên đường bộ ngày nay là “chạy quá tốc độ quy định”.

Câu 9 :

Tại sao khi trời mưa thì tốc độ thông hành của các phương tiện giao thông lại nhỏ hơn khi trời không mưa?

 • A

  Khi trời mưa thì đường dễ trơn trượt

 • B

  Khi trời mưa thì tầm nhìn của người lái xe thấp hơn

 • C

  Khi trời mưa thì lực cản của gió, lực cản của không khí lớn hơn.

 • D

  Tất cả các phương án trên đều đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết đã học và liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết :

Khi trời mưa, tốc độ thông hành của các phương tiện giao thông nhỏ hơn khi trời không mưa vì:

+ Trời mưa thì lực ma sát giữa đường và bánh xe giảm => đường dễ trơn trượt

+ Trời mưa làm giảm tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông

+ Trời mưa, các lực cản của gió, của không khí tăng

close