Trắc nghiệm Bài 10. Đồ thị quãng đường - thời gian - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Câu 1 :

Đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động thẳng, không dừng lại của vật nào sau đây đúng hình dạng?

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ

Mối liên hệ giữa quãng đường, vận tốc, thời gian: s = v.t

Lời giải chi tiết :

Ta có đồ thị s – t là đồ thị có dạng đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Câu 2 :

Cho đồ thị s – t, quãng đường vật đi được trong 3 giờ đầu tiên là:

 

 • A

  2 km

 • B

  2,5 km

 • C

  3 km

 • D

  4 km

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát đồ thị

Lời giải chi tiết :

Quãng đường vật đi được trong 3 giờ đầu tiên là 2,5 km

Câu 3 :

Cho đồ thị sOt, quãng đường vật đi được trong 3 giờ cuối là:

 • A

  0,5 km

 • B

  1 km

 • C

  1,5 km

 • D

  2 km

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát đồ thị và suy luận

Lời giải chi tiết :

Quãng đường vật đi được trong 3 giờ đầu là: 2,5 km

Quãng đường vật đi được trong 6 giờ là: 3 km

=> Quãng đường vật đi được trong 3 giờ cuối là: 3 – 2,5 = 0,5 km

Câu 4 :

Tốc độ vật đi được trong 2 giờ đầu tiên là bao nhiêu?

 • A

  1 km/h

 • B

  1 m/s

 • C

  3,6 km/h

 • D

  3,6 m/s

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát đồ thị

Mối liên hệ giữa quãng đường, vận tốc, thời gian: s = v.t

Lời giải chi tiết :

Ta có t = 2 h; s = 2 km

Tốc độ vật đi được trong 2 h đầu tiên là: \(v = \frac{s}{t} = \frac{2}{2} = 1(km/h)\)

Câu 5 :

Trong đồ thị sOt, khi đồ thị là đường thẳng song song với trục thời gian, vật chuyển động như thế nào?

 • A

  Vật chuyển động thẳng đều

 • B

  Vật không chuyển động

 • C

  Vật chuyển động chậm dần

 • D

  Vật chuyển động nhanh dần

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng lí thuyết đã học

Lời giải chi tiết :

Khi đồ thị là đường thẳng song song với trục thời gian, vật không chuyển động

close