Trắc nghiệm Bài 18. Nam châm - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Có 1 thanh nam châm bị gãy tại chính giữa của thanh. Lúc này 1 nửa thanh nam châm sẽ như thế nào

 • A
  Chỉ còn cực Bắc
 • B
  Chỉ còn cực Nam
 • C
  Chỉ còn 1 trong 2 cực
 • D
  Vẫn còn 2 từ cực Bắc và Nam
Câu 2 :

Để xác định cực từ của một thanh nam châm, dùng một kim nam châm bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Dựa vào thí nghiệm các cực của thanh nam châm là:

 • A
  Đầu A của thanh nam châm là cực Nam, đầu B là cực Bắc.
 • B
  Đầu B của thanh nam châm là cực Nam, đầu A là cực Nam.
 • C
  Đầu B của thanh nam châm là cực Bắc, đầu A là cực Nam.
 • D
  Đầu A của thanh nam châm là cực Bắc, đầu B là cực Nam.
Câu 3 :

Hai nam châm được đặt như sau:

Thanh nam châm (2) lơ lửng ở trên thanh nam châm (1) là do:

 • A

  Lực hút giữa hai nam châm do 2 cực cùng tên ở gần nhau

 • B

  Lực đẩy giữa hai nam châm do 2 cực cùng tên ở gần nhau

 • C

  Lực hút giữa hai nam châm do 2 cực khác tên ở gần nhau

 • D

  Lực đẩy giữa hai nam châm do 2 cực khác tên ở gần nhau

Câu 4 :

Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?

 • A

  Dùng kéo.

 • B

  Dùng kìm.

 • C

  Dùng nam châm.

 • D

  Dùng một viên bi còn tốt.

Câu 5 :

Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?

 • A

  Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó

 • B

  Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt về phía nó

 • C

  Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó

 • D

  Vì mỗi cực của thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất

Câu 6 :

Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa bằng nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • A

  Hai nửa đều mất hết từ tính

 • B

  Mỗi nửa tạo thành nam châm mới có hai cực từ cùng tên ở hai đầu

 • C

  Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một cực ở một đầu

 • D

  Mỗi nửa tạo thành nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu

Câu 7 :

Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?

 • A

  Khi hai cực Bắc để gần nhau

 • B

  Khi để hai cực khác tên gần nhau

 • C

  Khi hai cực Nam để gần nhau

 • D

  Khi để hai cực cùng tên gần nhau

Câu 8 :

Chọn câu trả lời đúng. Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất:

 • A

  Phần giữa của thanh

 • B

  Chỉ có từ cực Bắc

 • C

  Cả hai từ cực

 • D

  Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau

Câu 9 :

Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như hình sau. Khi đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?

 • A

  Đông - Tây

 • B

  Đông bắc - Tây nam

 • C

  Bắc - Nam

 • D

  Tây bắc - Đông Nam

Câu 10 :

Có hai thanh kim loại A, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?

 • A

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A hút B thì A là nam châm

 • B

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A đẩy B thì A là nam châm

 • C

  Dùng một sợi chỉ mềm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc - Nam thì đó là thanh nam châm

 • D

  Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm

Câu 11 :

Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?

 • A

  Khi bị cọ xát thì hút các vật nhe

 • B

  Khi bị nung nóng thì có thể hút các vụn sắt

 • C

  Có thể hút các vật bằng sắt

 • D

  Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt

Câu 12 :

Nam châm vĩnh cửu có:

 • A

  một cực

 • B

  hai cực

 • C

  ba cực

 • D

  bốn cực

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Có 1 thanh nam châm bị gãy tại chính giữa của thanh. Lúc này 1 nửa thanh nam châm sẽ như thế nào

 • A
  Chỉ còn cực Bắc
 • B
  Chỉ còn cực Nam
 • C
  Chỉ còn 1 trong 2 cực
 • D
  Vẫn còn 2 từ cực Bắc và Nam

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ 1 thanh nam châm ban đầu, nếu thanh bị vỡ làm nhiều mảnh thì mỗi mảnh nhỏ sẽ trở thành một nam châm mới. Tức là nó sẽ tự phân bố lại và tạo thành hai từ cực mới.

Lời giải chi tiết :

Có 1 thanh nam châm bị gãy tại chính giữa của thanh. Lúc này 1 nửa thanh nam châm vẫn còn 2 từ cực Bắc và Nam

Chọn D.

Câu 2 :

Để xác định cực từ của một thanh nam châm, dùng một kim nam châm bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Dựa vào thí nghiệm các cực của thanh nam châm là:

 • A
  Đầu A của thanh nam châm là cực Nam, đầu B là cực Bắc.
 • B
  Đầu B của thanh nam châm là cực Nam, đầu A là cực Nam.
 • C
  Đầu B của thanh nam châm là cực Bắc, đầu A là cực Nam.
 • D
  Đầu A của thanh nam châm là cực Bắc, đầu B là cực Nam.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau.

Lời giải chi tiết :

Đầu B của thanh nam châm hút cực N (cực Bắc) của kim nam châm nên đầu B là cực S (cực Nam).

Vậy đầu A của thanh nam châm là từ cực N (cực Bắc).

Câu 3 :

Hai nam châm được đặt như sau:

Thanh nam châm (2) lơ lửng ở trên thanh nam châm (1) là do:

 • A

  Lực hút giữa hai nam châm do 2 cực cùng tên ở gần nhau

 • B

  Lực đẩy giữa hai nam châm do 2 cực cùng tên ở gần nhau

 • C

  Lực hút giữa hai nam châm do 2 cực khác tên ở gần nhau

 • D

  Lực đẩy giữa hai nam châm do 2 cực khác tên ở gần nhau

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ hình ta nhận thấy, hai nam châm trong ống có cực cùng tên ở gần nhau => chúng đẩy nhau

Lực đẩy này cân bằng với trọng lực làm thanh nam châm ở trên lơ lửng.

Câu 4 :

Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?

 • A

  Dùng kéo.

 • B

  Dùng kìm.

 • C

  Dùng nam châm.

 • D

  Dùng một viên bi còn tốt.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng nam châm vì khi đưa nam châm lại gần vị trí có mạt sắt, nam châm sẽ tự động hút mạt sắt ra khỏi mắt.

Câu 5 :

Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?

 • A

  Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó

 • B

  Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt về phía nó

 • C

  Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó

 • D

  Vì mỗi cực của thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi đặt một kim nam châm ở một vị trí xác định ta thấy kim nam châm luôn hướng theo hướng Bắc - Nam địa lí. Xoay kim nam châm một góc xoay nào đó, sau khi cân bằng kim nam châm lại trở về theo hướng Bắc Nam địa lí. Điều này chứng tỏ Trái Đất là một nam châm có cực Bắc của nam châm là cực nam địa lí và cực nam của nam châm là cực Bắc địa lí

=>Có thể coi Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ vì mỗi cực của thanh nam châm để tự do luôn hướng về một cực của Trái Đất

Câu 6 :

Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa bằng nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • A

  Hai nửa đều mất hết từ tính

 • B

  Mỗi nửa tạo thành nam châm mới có hai cực từ cùng tên ở hai đầu

 • C

  Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một cực ở một đầu

 • D

  Mỗi nửa tạo thành nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa thì mỗi nửa sẽ tạo thành nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu

Câu 7 :

Khi nào hai thanh nam châm hút nhau?

 • A

  Khi hai cực Bắc để gần nhau

 • B

  Khi để hai cực khác tên gần nhau

 • C

  Khi hai cực Nam để gần nhau

 • D

  Khi để hai cực cùng tên gần nhau

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nếu để hai nam châm lại gần nhau thì các cực cùng tên đẩy nhau, các cực khác tên hút nhau.

Câu 8 :

Chọn câu trả lời đúng. Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất:

 • A

  Phần giữa của thanh

 • B

  Chỉ có từ cực Bắc

 • C

  Cả hai từ cực

 • D

  Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trên thanh nam châm hai từ cực hút sắt mạnh nhất

Câu 9 :

Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như hình sau. Khi đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?

 • A

  Đông - Tây

 • B

  Đông bắc - Tây nam

 • C

  Bắc - Nam

 • D

  Tây bắc - Đông Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kim nam châm luôn chỉ hướng Bắc - Nam

Câu 10 :

Có hai thanh kim loại A, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?

 • A

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A hút B thì A là nam châm

 • B

  Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A đẩy B thì A là nam châm

 • C

  Dùng một sợi chỉ mềm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc - Nam thì đó là thanh nam châm

 • D

  Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A - không thể vì chưa biết thanh còn lại có phải là sắt hay không

B - không thể vì thanh còn lại là nam châm thì mới đẩy

C - có thể vì Nam châm luôn chỉ hướng Bắc - Nam

D - không thể

Câu 11 :

Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?

 • A

  Khi bị cọ xát thì hút các vật nhe

 • B

  Khi bị nung nóng thì có thể hút các vụn sắt

 • C

  Có thể hút các vật bằng sắt

 • D

  Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một trong những đặc điểm của nam châm là: hút sắt hoặc bị sắt hút ( ngoài ra còn hút niken, côban, gađolini,...)

Câu 12 :

Nam châm vĩnh cửu có:

 • A

  một cực

 • B

  hai cực

 • C

  ba cực

 • D

  bốn cực

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nam châm nào cũng có hai cực.

Khi để tự do,cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam

close