Trắc nghiệm Bài 31. Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được chia thành 2 giai đoạn:

 • A

  phôi và hậu phôi

 • B

  phôi và con non

 • C

  trứng và con non

 • D

  ấu trùng và con trưởng thành

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài động vật nào sau đâu không có giai đoạn ấu trùng?

 • A

  Bướm

 • B

  Ếch

 • C

  muỗi

 • D

  châu chấu

Câu 3 :

Thời điểm thích hợp nhất để tiêu diệt sâu hại cây trồng là:

 • A

  Ấu trùng

 • B

  Nhộng

 • C

  Trước thời điểm đẻ trứng

 • D

  Trứng

Câu 4 :

Ở động vật thiếu chất dinh dưỡng nào sẽ gây ra hiện tượng chậm lớn, gầy yếu, sức đề kháng kém.

 • A

  Protein

 • B

  Calcium

 • C

  Carbon

 • D

  Nitrogen

Câu 5 :

Người nông dân thường sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt để “úm gà”, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống động vật, cụ thể ở đây là gia cầm?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được chia thành 2 giai đoạn:

 • A

  phôi và hậu phôi

 • B

  phôi và con non

 • C

  trứng và con non

 • D

  ấu trùng và con trưởng thành

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quá tình sinh trưởng và phát triển ở động vật chia thành hai giai đoạn chính là giai đoạn phôi và hậu phôi.

Câu 2 :

Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài động vật nào sau đâu không có giai đoạn ấu trùng?

 • A

  Bướm

 • B

  Ếch

 • C

  muỗi

 • D

  châu chấu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch không có giai đoạn ấu trùng. 

Câu 3 :

Thời điểm thích hợp nhất để tiêu diệt sâu hại cây trồng là:

 • A

  Ấu trùng

 • B

  Nhộng

 • C

  Trước thời điểm đẻ trứng

 • D

  Trứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 4 :

Ở động vật thiếu chất dinh dưỡng nào sẽ gây ra hiện tượng chậm lớn, gầy yếu, sức đề kháng kém.

 • A

  Protein

 • B

  Calcium

 • C

  Carbon

 • D

  Nitrogen

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dinh dưỡng là nhân tố quan trọng tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

Câu 5 :

Người nông dân thường sử dụng các loại bóng đèn sợi đốt để “úm gà”, thể hiện sự ảnh hưởng của yếu tố nào đến đời sống động vật, cụ thể ở đây là gia cầm?

 • A

  Nước

 • B

  Độ ẩm

 • C

  Chất dinh dưỡng

 • D

  Nhiệt độ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Kỹ thuật úm gà trong giai đoạn 1-28 ngày tuổi giúp gà có sức khỏe tốt để phát triển hoàn hảo các giai đoạn sau.

close