Trắc nghiệm Bài 26. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nước và các chất thải được đào thải ra khỏi cơ thể chủ yếu qua con đường:

 • A

  Phân

 • B

  Phân và nước tiểu

 • C

  Nước tiểu và mồ hôi

 • D

  Phân và mồ hôi

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Vì sao chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn mà không nên chỉ ăn một loại thức ăn?

 • A

  Giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn

 • B

  Cần cung cấp đa dạng các chất dinh dưỡng cho cơ thể

 • C

  Cần phối hợp hợp lí các loại thức ăn để tránh gây ngộ độc

 • D

   Giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn

Câu 3 :

Sinh vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín, hai vòng tuần hoàn?

(1) Cá

(2) Ếch

(3) Người

(4) Thằn lằn

(5) Giun đất

(6) Chim bồ câu

 • A

  (1), (2), (3), (6)

 • B

  (2), (3), (4), (5)

 • C

  (2), (3), (4), (6)

 • D

  (1), (2), (5), (6)

Câu 4 :

 Hệ cơ quan đảm nhận chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật là:

 • A

   Hệ tuần hoàn

 • B

  Hệ hô hấp

 • C

  Hệ tiêu hóa

 • D

  Hệ bài tiết

Câu 5 :

Các cơ quan đảm nhận sự đào thải nước của cơ thể là?

(1) Phổi

(2) Tuyến mồ hôi trên da

(3) Cơ quan bài tiết nước tiểu

(4) Hệ tuần hoàn

 • A

  (1), (2)

 • B

  (2), (4)

 • C

  (2), (3)

 • D

  (1), (4)

Câu 6 :

Trong cơ thể động vật nước được hấp thụ chủ yếu trong cơ quan nào?

 • A

  Ruột già

 • B

  Hậu môn

 • C

  Đại tràng

 • D

  Tá tràng

Câu 7 :

Nước được hấp thụ nước của cơ thể sinh vật diễn ra ở hệ cơ quan nào?

 • A

  Hệ hô hấp

 • B

  Hệ tuần hoàn

 • C

  Hệ vận động

 • D

  Hệ tiêu hóa

Câu 8 :

Các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa được thải ra ngoài qua:

 • A

  Ruột già

 • B

  Hậu môn

 • C

  Đại tràng

 • D

  Tá tràng

Câu 9 :

Các chất dinh dưỡng được biến đổi trong hệ tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào cơ thể người qua:

 • A

  Máu

 • B

  Thành dạ dày

 • C

  Dịch tiêu hóa

 • D

   Ruột già

Câu 10 :

Quá trình tiêu tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của động vật diễn ra ở?

 • A

  Hệ tuần hoàn

 • B

  Hệ hô hấp

 • C

  Hệ tiêu hóa

 • D

  Hệ hô hấp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nước và các chất thải được đào thải ra khỏi cơ thể chủ yếu qua con đường:

 • A

  Phân

 • B

  Phân và nước tiểu

 • C

  Nước tiểu và mồ hôi

 • D

  Phân và mồ hôi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 2 :

Vì sao chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn mà không nên chỉ ăn một loại thức ăn?

 • A

  Giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn

 • B

  Cần cung cấp đa dạng các chất dinh dưỡng cho cơ thể

 • C

  Cần phối hợp hợp lí các loại thức ăn để tránh gây ngộ độc

 • D

   Giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn mà không nên chỉ ăn một loại thức ăn, giúp cung cấp đa dạng các chất dinh dưỡng cho cơ thể

Câu 3 :

Sinh vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín, hai vòng tuần hoàn?

(1) Cá

(2) Ếch

(3) Người

(4) Thằn lằn

(5) Giun đất

(6) Chim bồ câu

 • A

  (1), (2), (3), (6)

 • B

  (2), (3), (4), (5)

 • C

  (2), (3), (4), (6)

 • D

  (1), (2), (5), (6)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cá, giun đất có hệ tuần hoàn hở, có 1 vòng tuần hoàn

Câu 4 :

 Hệ cơ quan đảm nhận chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật là:

 • A

   Hệ tuần hoàn

 • B

  Hệ hô hấp

 • C

  Hệ tiêu hóa

 • D

  Hệ bài tiết

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hệ tuần hoàn đảm nhận chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật

Câu 5 :

Các cơ quan đảm nhận sự đào thải nước của cơ thể là?

(1) Phổi

(2) Tuyến mồ hôi trên da

(3) Cơ quan bài tiết nước tiểu

(4) Hệ tuần hoàn

 • A

  (1), (2)

 • B

  (2), (4)

 • C

  (2), (3)

 • D

  (1), (4)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các cơ quan bài tiết đảm nhận đào thải nước ra khỏi cơ thể

Câu 6 :

Trong cơ thể động vật nước được hấp thụ chủ yếu trong cơ quan nào?

 • A

  Ruột già

 • B

  Hậu môn

 • C

  Đại tràng

 • D

  Tá tràng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong cơ thể động vật nước được hấp thụ chủ yếu ở ruột già

Câu 7 :

Nước được hấp thụ nước của cơ thể sinh vật diễn ra ở hệ cơ quan nào?

 • A

  Hệ hô hấp

 • B

  Hệ tuần hoàn

 • C

  Hệ vận động

 • D

  Hệ tiêu hóa

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nước được hấp thụ nước của cơ thể sinh vật diễn ra ở hệ tiêu hóa

Câu 8 :

Các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa được thải ra ngoài qua:

 • A

  Ruột già

 • B

  Hậu môn

 • C

  Đại tràng

 • D

  Tá tràng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa được thải ra ngoài qua hậu môn

Câu 9 :

Các chất dinh dưỡng được biến đổi trong hệ tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào cơ thể người qua:

 • A

  Máu

 • B

  Thành dạ dày

 • C

  Dịch tiêu hóa

 • D

   Ruột già

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các chất dinh dưỡng được biến đổi trong hệ tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào cơ thể người qua máu.

Câu 10 :

Quá trình tiêu tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của động vật diễn ra ở?

 • A

  Hệ tuần hoàn

 • B

  Hệ hô hấp

 • C

  Hệ tiêu hóa

 • D

  Hệ hô hấp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hệ tiêu hóa là nơi điễn ra qá trình tiêu tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của động vật

close