Trắc nghiệm Bài 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong quá trình hô hấp tế bào nước đóng vai trò:

 • A

  Dung môi và môi trường

 • B

  Nguyên liệu và môi trường

 • C

  Dung môi và nguyên liệu

 • D

  Môi trường và sản phẩm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trong tế bào nước đóng vai trò là dung môi và môi trường cho các phản ứng hô hấp xảy ra.

Câu hỏi 2 :

Trong quá trình hô hấp tế bào Oxygen đóng vai trò:

 • A

  Sản phẩm

 • B

  Dung môi

 • C

  Nguyên liệu

 • D

  Năng lượng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Oxygen là nguyên liệu của hô hấp tế bào.

Câu hỏi 3 :

Nồng độ khí Oxygen mà ở đó thực vật giảm hô hấp tế bào là:

 • A

  < 5%

 • B

  > 5%

 • C

  < 0,5%

 • D

  > 15%

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ở thực vật, nếu nồng độ khí Oxygen ngoài môi trường giảm xuống dưới 5% thì cường độ hô hấp giảm.

Câu hỏi 4 :

Khi trồng trọt cần xới tơi đất trồng giúp:

 • A

  Giúp nước mưa dễ thấm vào đất, cây không bị mất nước.

 • B

   Giúp cây hấp thu tốt phân bón

 • C

  Giúp đất thoáng khí, tăng khả năng hô hấp của cây trồng

 • D

  Tạo điều kiện thuận lợi giúp các loài động vật có lợi cho cây trồng phát triển (VD: giun đất, trùn quế).

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi trồng trọt cần xới tơi đất trồng giúp đất thoáng khí, tăng khả năng hô hấp của cây trồng.

Câu hỏi 5 :

Ở động vật khi tiếp xúc với môi trường có nồng độ carbon dioxide cao:

 • A

  CO2 cạnh tranh với O2 trong hồng cầu, gây thiếu O2, rối loạn quá trình hô hấp tế bào, có thể gây tử vong.

 • B

  CO cạnh tranh với O2 trong hồng cầu, gây thiếu O2, rối loạn quá trình hô hấp tế bào, có thể gây tử vong.

 • C

  CO2 cạnh tranh với O2 trong hồng cầu, gây thiếu O2, cường độ hô hấp tế bào giảm.

 • D

  O2 cạnh tranh với CO2 trong hồng cầu, gây thiếu CO2, cường độ hô hấp tế bào giảm.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ở động vật khi tiếp xúc với môi trường có nồng độ carbon dioxide cao CO2 cạnh tranh với O2 trong hồng cầu, gây thiếu O2, rối loạn quá trình hô hấp tế bào, có thể gây tử vong.

Câu hỏi 6 :

Tại sao không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ:

 • A

  Cây xanh quang hợp tạo ra nhiều O2 làm tăng cường độ hô hấp trong lúc ngủ.

 • B

  Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều CO2 làm tăng nồng độ CO2 trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.

 • C

  Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều O2 làm tăng nồng độ O2 trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.

 • D

  Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều O2 làm tăng nồng độ O2 trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Quá trình hô hấp ở cây xanh tạo ra nhiều CO2 làm tăng nồng độ CO2 trong môi trường, dễ gây ngạt cho cơ thể trong lúc ngủ.

Câu hỏi 7 :

Nồng độ khí Carbon dioxide gây ức chế hô hấp

 • A

  3%-5%

 • B

   2%-4%

 • C

   2%-5%

 • D

  8%-10%

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nồng độ khí Carbon dioxide gây ức chế hô hấp 3%-5%

Câu hỏi 8 :

Đâu là các biện pháp bảo quản nông sản ứng dụng làm chậm quá trình hô hấp tế bào:

(1) Bảo quản lạnh

(2) Phơi khô

(3) Ngâm, muối chua

(4) Ướp muối

(5) Bảo quản trong kho kín (nồng độ CO2 cao)

 • A

  (1), (3), (5)

 • B

  (1), (2), (5)

 • C

  (2), (4), (5)

 • D

  (2), (3), (4)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Các biện pháp bảo quản nông sản ứng dụng làm chậm quá trình hô hấp tế bào:

(1) Bảo quản lạnh

(2) Phơi khô

(5) Bảo quản trong kho kín (nồng độ CO2 cao)

Câu hỏi 9 :

Tại sao người nông dân tường dùng biện pháp phơi khô để bảo quản hạt trong thời gian dài?

 • A

   Nhiệt độ cao trong quá trình phơi làm chết tế bào, giúp giữ nguyên hình dạng hạt trong thời gian dài.

 • B

  Phơi khô giúp làm giảm lượng nước trong hạt phòng chống ẩm mốc hạt.

 • C

  Phơi khô giúp làm giảm lượng nước trong hạt, chạm quá trình hô hấp tế bào của hạt, hạt rơi vào trạng thái ngủ, phòng chống ẩm mốc, giúp bảo quản hạt giống trong thời gian dài.

 • D

  Nhiệt độ cao trong quá trình phơi giúp ức chế quá trình hô hấp tế bào của hạt và giúp tiêu diệt bào tử nấm mốc xung quanh hạt.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Phơi khô giúp làm giảm lượng nước trong hạt, chạm quá trình hô hấp tế bào của hạt, hạt rơi vào trạng thái ngủ, phòng chống ẩm mốc, giúp bảo quản hạt giống trong thời gian dài.

Câu hỏi 10 :

Tại sao cần hạn chế hô hấp tế bào trong quá trình bảo quản nông sản?

 • A

  Hô hấp tế bào làm tiêu hao lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng có trong nông sản.

 • B

  Hô hấp tế bào khiến nông sản mất mùi vị trong thời gian dài bảo quản

 • C

   Hô hấp tế bào khiến nông sản không bảo quản được lâu.

  Hô hấp tế bào thải ra môi trường lượng lớn CO2 gây ngộ độc cho con người.

 • D

  Hô hấp tế bào thải ra môi trường lượng lớn CO2 gây ngộ độc cho con người.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hô hấp tế bào làm tiêu hao lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng có trong nông sản.

Câu hỏi 11 :

Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp tế bào ở các sinh vật là:

 • A

  20 - 25 độ C

 • B

  35 - 40 độ C

 • C

  30 - 35 độ C

 • D

  25 - 30 độ C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

        

Câu hỏi 12 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào?

 • A

  Nước tham gia trực tiếp vào các phản ứng trong hô hấp tế bào.

 • B

  Khi thiếu oxygen, hô hấp tế bào giảm.

 • C

  Nồng độ carbon dioxide khoảng 0,03% thuận lợi cho hô hấp tế bào.

 • D

  Nồng độ carbon dioxide càng cao thì hô hấp tế bào càng diễn ra nhanh.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nồng độ carbon dioxide cao gây ức chế hô hấp.

close