Trắc nghiệm Bài 12. Ánh sáng, tia sáng - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Một học sinh đang đọc sách. Hình nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình A và B

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Để nhìn thấy một vật

 • A

  Vật ấy phải được chiếu sáng

 • B

  Vật ấy phải là nguồn sáng

 • C

  Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt ta

 • D

  Vật vừa là nguồn sáng vừa là vật được chiếu sáng

Câu 3 :

Chọn phát biểu sai.

 • A

  Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

 • B

  Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Ta có thể nhận biết vật đen vì nó hắt ánh sáng lại mắt ta

 • D

  Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Câu 4 :

Vật đen là:

 • A

  Vật tự nó phát ra ánh sáng

 • B

  Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Vật không tự nó phát ra ánh sáng

 • D

  Cả A và B

Câu 5 :

Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

 • A

  Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

 • B

  Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

 • C

  Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

 • D

  Các nhận định trên đều đúng

Câu 6 :

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

 • A

  Các vật không phát ra ánh sáng

 • B

  Ánh sáng từ vật không truyền đi

 • C

  Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn

 • D

  Khi đóng kín, các vật không sáng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Một học sinh đang đọc sách. Hình nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng?

 • A

  Hình A

 • B

  Hình B

 • C

  Hình C

 • D

  Hình A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có, bóng đèn là nguồn sáng tự nó phát ra ánh sáng chiếu đến vở và sách. Vở và sách hắt lại ánh sáng vào mắt người => đọc sách

=>Đường đi của tia sáng là:

Câu 2 :

Để nhìn thấy một vật

 • A

  Vật ấy phải được chiếu sáng

 • B

  Vật ấy phải là nguồn sáng

 • C

  Phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt ta

 • D

  Vật vừa là nguồn sáng vừa là vật được chiếu sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

Câu 3 :

Chọn phát biểu sai.

 • A

  Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

 • B

  Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Ta có thể nhận biết vật đen vì nó hắt ánh sáng lại mắt ta

 • D

  Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

A, B, D – đúng

C – sai vì: Ta có thể nhận biết vật đen vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác.

Câu 4 :

Vật đen là:

 • A

  Vật tự nó phát ra ánh sáng

 • B

  Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

 • C

  Vật không tự nó phát ra ánh sáng

 • D

  Cả A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

Câu 5 :

Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

 • A

  Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

 • B

  Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

 • C

  Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

 • D

  Các nhận định trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức thực tế về việc đọc sách dưới ánh sáng mạnh, yếu và thích hợp

Lời giải chi tiết :

Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp vì cả 3 lí do:

+ Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

+ Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

+ Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

Câu 6 :

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:

 • A

  Các vật không phát ra ánh sáng

 • B

  Ánh sáng từ vật không truyền đi

 • C

  Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn

 • D

  Khi đóng kín, các vật không sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do vật không hắt ánh sáng vì bị tủ che chắn

close