Trắc nghiệm Bài 25. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò

 • A

  điều kiện để diễn ra quá trình quang hợp.

 • B

  nhiệt độ cao làm tăng nhanh quá trình thoát hơi nước.

 • C

  là tác nhân gây mở khí khổng.

 • D

  nhiệt độ cao làm giảm mạnh quá trình thoát hơi nước.

Câu 2 :

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần:

 • A

  cần tăng cường bón phân và cung cấp nước tối đa cho cây trồng

 • B

  cần tăng lượng phân bón tối đa, giảm lượng nước tưới tối thiểu cho cây

 • C

  cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân hợp lí.

 • D

  cần giảm lượng phân bón tối thiểu, tăng lượng nước tưới tối đa cho cây

Câu 3 :

Giải thích tại sao nên di chuyển cây đi trồng nơi khác vào ngày trời râm, mát, tỉa bớt lá và cành cây.

(1) Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây

(2) Trời nắng nóng khiến cây phải thoát hơi nước mạnh để ddieuf hòa kiến cây dễ mất nước khô héo.

(3) tỉa gọn cành cây giúp dễ vận chuyển cây trong quá trình đổi vị trí trồng.

(4) Tỉa bớt là cành giúp cây giảm số lượng khí khổng, giảm thoát hơi nước, tránh hiện tượng mất nước.

 • A

  (1), (2), (3)

 • B

  (2), (3), (4)

 • C

  (1), (3), (4)

 • D

  (1), (2), (4)

Câu 4 :

Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần ………. và tưới nước hợp lí cho cây.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

 • A

  trồng đúng thời vụ

 • B

  bón phân

 • C

  chọn giống

 • D

  cắt tỉa

Câu 5 :

Tại sao trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn:

 • A

  Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể

 • B

  Bỏng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây

 • C

  Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2oC

 • D

  Màu xanh kích thích thị giác kiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn.

Câu 6 :

Sự thoát hơi nước của cây đóng vai trò:

 • A

  Tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

 • B

  Tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.

 • C

  Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.

 • D

  Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

Câu 7 :

Cơ quan đảm nhận chức năng thoát hơi nước ở thực vật là

 • A

  Rễ 

 • B

  Thân

 • C

 • D

  Khí khổng

Câu 8 :

Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:

 • A

  Là cơ quan hấp thụ nước ở thực vật

 • B

   Cố định cây trên mặt đất, giúp cây đứng vững 

 • C

  Dự trữ chất dinh dưỡng ở thực vật (rễ biến dạng - rễ củ)

 • D

  Cả ý A, B và C

Câu 9 :

Tế bào đảm nhận chức năng hấp thu nước của cây là

 • A

  Tế bào mô dậu

 • B

  Tế bào khí khổng

 • C

  Tế bào mô phân sinh

 • D

  Tế bào lông hút

Câu 10 :

Hoạt động hấp thu nước của cây chủ yếu diễn ra ở cơ quan:

 • A

  Rễ

 • B

  Thân

 • C

 • D

  Chồi non

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò

 • A

  điều kiện để diễn ra quá trình quang hợp.

 • B

  nhiệt độ cao làm tăng nhanh quá trình thoát hơi nước.

 • C

  là tác nhân gây mở khí khổng.

 • D

  nhiệt độ cao làm giảm mạnh quá trình thoát hơi nước.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng là tác nhân ảnh hưởng đến sự đóng mở khí khổng của cây xanh

Câu 2 :

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần:

 • A

  cần tăng cường bón phân và cung cấp nước tối đa cho cây trồng

 • B

  cần tăng lượng phân bón tối đa, giảm lượng nước tưới tối thiểu cho cây

 • C

  cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân hợp lí.

 • D

  cần giảm lượng phân bón tối thiểu, tăng lượng nước tưới tối đa cho cây

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân hợp lí.

Câu 3 :

Giải thích tại sao nên di chuyển cây đi trồng nơi khác vào ngày trời râm, mát, tỉa bớt lá và cành cây.

(1) Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây

(2) Trời nắng nóng khiến cây phải thoát hơi nước mạnh để ddieuf hòa kiến cây dễ mất nước khô héo.

(3) tỉa gọn cành cây giúp dễ vận chuyển cây trong quá trình đổi vị trí trồng.

(4) Tỉa bớt là cành giúp cây giảm số lượng khí khổng, giảm thoát hơi nước, tránh hiện tượng mất nước.

 • A

  (1), (2), (3)

 • B

  (2), (3), (4)

 • C

  (1), (3), (4)

 • D

  (1), (2), (4)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây nên cần hạn chế sự thoát hơi nước của cây bằng cách tỉa gọn cành và lá cây trước khi vận chuyển và tiến hành di dời cây và những ngày thời tiết dâm mát

Câu 4 :

Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần ………. và tưới nước hợp lí cho cây.

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

 • A

  trồng đúng thời vụ

 • B

  bón phân

 • C

  chọn giống

 • D

  cắt tỉa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần bón phân và tưới nước hợp lí cho cây.

Câu 5 :

Tại sao trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn:

 • A

  Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể

 • B

  Bỏng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây

 • C

  Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2oC

 • D

  Màu xanh kích thích thị giác kiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường 1 - 2oC

Câu 6 :

Sự thoát hơi nước của cây đóng vai trò:

 • A

  Tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

 • B

  Tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.

 • C

  Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây.

 • D

  Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sự thoát hơi nước của cây tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.

Câu 7 :

Cơ quan đảm nhận chức năng thoát hơi nước ở thực vật là

 • A

  Rễ 

 • B

  Thân

 • C

 • D

  Khí khổng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khí khổng trên Lá đảm nhận vai trò thoát hơi nước ở thực vật

Câu 8 :

Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:

 • A

  Là cơ quan hấp thụ nước ở thực vật

 • B

   Cố định cây trên mặt đất, giúp cây đứng vững 

 • C

  Dự trữ chất dinh dưỡng ở thực vật (rễ biến dạng - rễ củ)

 • D

  Cả ý A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:

 1. Là cơ quan hấp thụ nước ở thực vật
 2. Cố định cây trên mặt đất, giúp cây đứng vững
 3. Dự trữ chất dinh dưỡng ở thực vật (rễ biến dạng - rễ củ)
Câu 9 :

Tế bào đảm nhận chức năng hấp thu nước của cây là

 • A

  Tế bào mô dậu

 • B

  Tế bào khí khổng

 • C

  Tế bào mô phân sinh

 • D

  Tế bào lông hút

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nước được hấp thu và cây nhờ hoạt động của tế bào lông hút ở rễ cây

Câu 10 :

Hoạt động hấp thu nước của cây chủ yếu diễn ra ở cơ quan:

 • A

  Rễ

 • B

  Thân

 • C

 • D

  Chồi non

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Rễ là cơ quan hấp thu nước của thực vật

close