Trắc nghiệm Bài 35: Hệ nội tiết ở người Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết ?

 • A
  Tuyến cận giáp
 • B
  Tuyến tụy
 • C
  Tuyến trên thận
 • D
  Tuyến sinh dục
Câu 2 :

Hoocmon insulin do tuyến tụy tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào ?

 • A
  Chuyển glycogen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ
 • B
  Chuyển glucose thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ
 • C
  Chuyển glycogen thành glucose dự trữ trong gan và cơ
 • D
  Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ
Câu 3 :

Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?

 • A
  Tuyến sinh dục
 • B
  Tuyến yên
 • C
  Tuyến giáp
 • D
  Tuyến tụy
Câu 4 :

Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmon có tác dụng sinh lý trái ngược nhau ?

 • A
  Insulin và canxitonin
 • B
  Oxytocin và tyrosin
 • C
  Insulin và glucagon
 • D
  Insulin và tyrosin
Câu 5 :

Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam ?

 • A
  Vú phát triển
 • B
  Sụn giáp phát triển, lộ hầu
 • C
  Hông nở rộng
 • D
  Xuất hiện kinh nguyệt
Câu 6 :

Dịch tiết của tuyến nào dưới đây không đi theo hệ thống dẫn ?

 • A
  Tuyến nước bọt
 • B
  Tuyến sữa
 • C
  Tuyến giáp
 • D
  Tuyến mồ hôi
Câu 7 :

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

 • A
  Tuyến giáp
 • B
  Tuyến tùng
 • C
  Tuyến yên
 • D
  Tuyến trên thận
Câu 8 :

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

 • A
  TH      
 • B
  ADH
 • C
  ACTH      
 • D
  OT
Câu 9 :

Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ ?

 • A
  Tất cả các phương án còn lại
 • B
  Xuất hiện mụn trứng cá
 • C
  Mọc lông nách
 • D
  Lớn nhanh
Câu 10 :

Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmon do thuỳ trước tuyến yên tiết ra ?

1. FSH

2. PRL

3. TH

4. ADH

5. OT

6. GH

 • A
  1      
 • B
  3
 • C
  2      
 • D
  4
Câu 11 :

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp ?

 • A
  2 lớp      
 • B
  3 lớp
 • C
  4 lớp      
 • D
  5 lớp
Câu 12 :

Hoocmôn glucagôn chỉ có tác dụng làm tăng đường huyết, ngoài ra không có chức năng nào khác. Ví dụ trên cho thấy tính chất nào của hoocmôn?

 • A
  Tính đặc hiệu
 • B
  Tính phổ biến
 • C
  Tính đặc trưng cho loài
 • D
  Tính bất biến
Câu 13 :

Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmon điều hòa đường huyết ?

 • A
  Lớp lưới
 • B
  Lớp cầu
 • C
  Lớp sợi
 • D
  Tất cả các phương án còn lại
Câu 14 :

Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

 • A
  Kích thích tiết testosterone
 • B
  Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen
 • C
  Kích thích quá trình sinh tinh
 • D
  Tất cả các phương án còn lại
Câu 15 :

Hoocmôn nào dưới đây do phần tủy tuyến trên thận tiết ra ?

 • A
  Noradrenalin
 • B
  Cooctizôn
 • C
  Canxitonin
 • D
  Tirôxin
Câu 16 :

Kích tố nang trứng có tên viết tắt là gì ?

 • A
  LH      
 • B
  FSH
 • C
  ICSH      
 • D
  OT
Câu 17 :

Chỉ cần một lượng rất nhỏ, hoocmôn đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của hoocmôn ?

 • A
  Có tính đặc hiệu
 • B
  Có tính phổ biến
 • C
  Có tính đặc trưng cho loài
 • D
  Có hoạt tính sinh học rất cao
Câu 18 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào có tác dụng sinh lí tương tự như testosterone ở nam giới ?

 • A
  Adrenalin      
 • B
  Insulin
 • C
  Prôgestêrôn      
 • D
  Ơstrôgen
Câu 19 :

Iốt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

 • A
  Tirôxin
 • B
  Oxytocin
 • C
  Canxitonin
 • D
  Glucagon

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tuyến nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết ?

 • A
  Tuyến cận giáp
 • B
  Tuyến tụy
 • C
  Tuyến trên thận
 • D
  Tuyến sinh dục

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tuyến tụy vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết.

Lời giải chi tiết :

Tuyến tụy

Câu 2 :

Hoocmon insulin do tuyến tụy tiết ra có tác dụng sinh lí như thế nào ?

 • A
  Chuyển glycogen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ
 • B
  Chuyển glucose thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ
 • C
  Chuyển glycogen thành glucose dự trữ trong gan và cơ
 • D
  Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hoocmon insulin có tác dụng chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ.

Lời giải chi tiết :

Chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ

Câu 3 :

Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?

 • A
  Tuyến sinh dục
 • B
  Tuyến yên
 • C
  Tuyến giáp
 • D
  Tuyến tụy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Tuyến yên thường được gọi là tuyến chủ vì hormone của nó kiểm soát các bộ phận khác của hệ thống nội tiết, cụ thể là tuyến giáp, tuyến thượng thận, buồng trứng và tinh hoàn.

Câu 4 :

Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmon có tác dụng sinh lý trái ngược nhau ?

 • A
  Insulin và canxitonin
 • B
  Oxytocin và tyrosin
 • C
  Insulin và glucagon
 • D
  Insulin và tyrosin

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Insulin và glucagon có tác dụng sinh lý trái ngược nhau.

Lời giải chi tiết :

Insulin và glucagon

Câu 5 :

Dấu hiệu nào dưới đây thường xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam ?

 • A
  Vú phát triển
 • B
  Sụn giáp phát triển, lộ hầu
 • C
  Hông nở rộng
 • D
  Xuất hiện kinh nguyệt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam: sụn giáp phát triển, lộ hầu.

Lời giải chi tiết :

Sụn giáp phát triển, lộ hầu

Câu 6 :

Dịch tiết của tuyến nào dưới đây không đi theo hệ thống dẫn ?

 • A
  Tuyến nước bọt
 • B
  Tuyến sữa
 • C
  Tuyến giáp
 • D
  Tuyến mồ hôi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dịch tiết của tuyến giáp không đi theo hệ thống ống dẫn.

Lời giải chi tiết :

Tuyến giáp

Câu 7 :

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

 • A
  Tuyến giáp
 • B
  Tuyến tùng
 • C
  Tuyến yên
 • D
  Tuyến trên thận

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, giữ vai trò quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Lời giải chi tiết :

Tuyến giáp

Câu 8 :

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

 • A
  TH      
 • B
  ADH
 • C
  ACTH      
 • D
  OT

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thùy trước tuyến yên có tính chất là một tuyến nội tiết thật sự, nó gồm hai loại tế bào:tế bào ưa acid tiết ra hormon GH và prolactin, tế bào ưa kiềm tiết ra ACTH, TSH, FSH, LH, lipoprotein...

Lời giải chi tiết :

ACTH      

Câu 9 :

Dấu hiệu nào dưới đây xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ ?

 • A
  Tất cả các phương án còn lại
 • B
  Xuất hiện mụn trứng cá
 • C
  Mọc lông nách
 • D
  Lớn nhanh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

So sánh những biến đổi ở cơ thể nam và nữ khi đến tuổi dậy thì.

Lời giải chi tiết :

Các dấu hiệu B, C, D đều xuất hiện ở độ tuổi dậy thì của cả nam và nữ.

Câu 10 :

Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmon do thuỳ trước tuyến yên tiết ra ?

1. FSH

2. PRL

3. TH

4. ADH

5. OT

6. GH

 • A
  1      
 • B
  3
 • C
  2      
 • D
  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các hoocmon do thuỳ trước tuyến yên tiết ra là: FSH, PRL, GH.

Lời giải chi tiết :

Trong các hoocmôn dưới đây, có 3 hormon do thuỳ trước tuyến yên tiết ra

Câu 11 :

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm mấy lớp ?

 • A
  2 lớp      
 • B
  3 lớp
 • C
  4 lớp      
 • D
  5 lớp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vỏ tuyến trên thận được phân chia làm 3 lớp.

Lời giải chi tiết :

3 lớp

Câu 12 :

Hoocmôn glucagôn chỉ có tác dụng làm tăng đường huyết, ngoài ra không có chức năng nào khác. Ví dụ trên cho thấy tính chất nào của hoocmôn?

 • A
  Tính đặc hiệu
 • B
  Tính phổ biến
 • C
  Tính đặc trưng cho loài
 • D
  Tính bất biến

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Mỗi hoocmôn chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan nhất định, thực hiện một chức năng duy nhất như vậy là tính đặc hiệu

Lời giải chi tiết :

Tính đặc hiệu

Câu 13 :

Lớp nào của vỏ tuyến trên thận tiết ra hoocmon điều hòa đường huyết ?

 • A
  Lớp lưới
 • B
  Lớp cầu
 • C
  Lớp sợi
 • D
  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Lớp giữa (lớp sợi): tiết hoocmon điều hòa lượng đường huyết (tạo glucose từ protein và lipid).

Lời giải chi tiết :

Lớp sợi

Câu 14 :

Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

 • A
  Kích thích tiết testosterone
 • B
  Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen
 • C
  Kích thích quá trình sinh tinh
 • D
  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

FSH kích thích bao noãn phát triển và tiết ơstrôgen.

Lời giải chi tiết :

Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen

Câu 15 :

Hoocmôn nào dưới đây do phần tủy tuyến trên thận tiết ra ?

 • A
  Noradrenalin
 • B
  Cooctizôn
 • C
  Canxitonin
 • D
  Tirôxin

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tủy tuyến trên thận tiết 2 loại hoocmôn là: adrenalin và noradrenalin.

Lời giải chi tiết :

Noradrenalin

Câu 16 :

Kích tố nang trứng có tên viết tắt là gì ?

 • A
  LH      
 • B
  FSH
 • C
  ICSH      
 • D
  OT

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Hormone LH (Kích tố nang trứng) là tên viết tắt của Luteinizing Hormone.

Lời giải chi tiết :

Kích tố nang trứng có tên viết tắt là LH      

Câu 17 :

Chỉ cần một lượng rất nhỏ, hoocmôn đã tạo ra những chuyển biến đáng kể ở môi trường bên trong cơ thể. Điều này cho thấy tính chất nào của hoocmôn ?

 • A
  Có tính đặc hiệu
 • B
  Có tính phổ biến
 • C
  Có tính đặc trưng cho loài
 • D
  Có hoạt tính sinh học rất cao

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hormon là những chất hóa học do một nhóm tế bào hoặc một tuyến nội tiết bài tiết vào máu rồi được máu đưa đến các tế bào hoặc các mô khác trong cơ thể và gây ra các tác dụng sinh lý tại đó.

Lời giải chi tiết :

Hoocmôn có tính sinh học cao: chỉ với 1 lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt

Câu 18 :

Ở nữ giới, hoocmôn nào có tác dụng sinh lí tương tự như testosterone ở nam giới ?

 • A
  Adrenalin      
 • B
  Insulin
 • C
  Prôgestêrôn      
 • D
  Ơstrôgen

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ơstrôgen ở nữ giới có tác dụng sinh lí tương tự như testosterone ở nam giới.

Lời giải chi tiết :

Ơstrôgen

Câu 19 :

Iốt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

 • A
  Tirôxin
 • B
  Oxytocin
 • C
  Canxitonin
 • D
  Glucagon

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Iot là thành phần không thể thiếu trong hoocmon Tiroxin.

Lời giải chi tiết :

Tirôxin

close