Trắc nghiệm Bài 24: Năng lượng nhiệt Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều có đáp án

Đề bài

Câu 1 :

 Nhiệt lượng là

 • A
  Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
 • B
  Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
 • C
  Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
 • D
  Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
Câu 2 :

 Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

 • A
  Cọ xát vật lên mặt bàn.
 • B
  Đốt nóng vật.
 • C
  Làm lạnh vật.
 • D
  Đưa vật lên cao.
Câu 3 :

 Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và của Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 90°C vào một cốc ở nhiệt độ trong phòng (khoảng 24°C) và của nước thay đổi như thế nào?

 • A
  Nhiệt năng của thỏi kim loại nước giảm.
 • B
  Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.
 • C
  Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng.
 • D
  Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.
Câu 4 :

 Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

 • A
  1         
 • B
  2         
 • C
  3         
 • D
  4
Câu 5 :

 Nhiệt do ngọn nến tỏa ra theo hướng nào?

 • A
  Hướng từ dưới lên.
 • B
  Hướng từ trên xuống.
 • C
  Hướng sang ngang.
 • D
  Theo mọi hướng
Câu 6 :

 Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

 • A
  ngừng chuyển động.
 • B
  nhận thêm động năng.
 • C
  chuyển động chậm đi.
 • D
  va chạm vào nhau.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Nhiệt lượng là

 • A
  Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
 • B
  Phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
 • C
  Phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
 • D
  Phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Câu 2 :

 Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

 • A
  Cọ xát vật lên mặt bàn.
 • B
  Đốt nóng vật.
 • C
  Làm lạnh vật.
 • D
  Đưa vật lên cao.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đưa vật lên cao không làm thay đổi nội năng của vật

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Câu 3 :

 Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và của Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 90°C vào một cốc ở nhiệt độ trong phòng (khoảng 24°C) và của nước thay đổi như thế nào?

 • A
  Nhiệt năng của thỏi kim loại nước giảm.
 • B
  Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.
 • C
  Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng.
 • D
  Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 4 :

 Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

 • A
  1         
 • B
  2         
 • C
  3         
 • D
  4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của vật

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Câu 5 :

 Nhiệt do ngọn nến tỏa ra theo hướng nào?

 • A
  Hướng từ dưới lên.
 • B
  Hướng từ trên xuống.
 • C
  Hướng sang ngang.
 • D
  Theo mọi hướng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhiệt do ngọn nến tỏa ra theo mọi hướng

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Câu 6 :

 Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật

 • A
  ngừng chuyển động.
 • B
  nhận thêm động năng.
 • C
  chuyển động chậm đi.
 • D
  va chạm vào nhau.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động chậm đi

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

close