Trắc nghiệm Bài 22: Tác dụng của dòng điện Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều có đáp án

Đề bài

Câu 1 :

 Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A
  Bóng đèn chỉ nóng lên .
 • B
  Bóng đèn chỉ phát sáng.
 • C
  Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
 • D
  Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.
Câu 2 :

 Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

 • A
  Vì dòng điện có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.
 • B
  Vì dòng điện có khả năng làm tê liệt thần kinh.
 • C
  Vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện.
 • D
  Vì dòng điện có khả năng làm quay kim nam châm.
Câu 3 :

 Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

 • A
  Máy bơm nước chạy điện
 • B
  Công tắc
 • C
  Dây dẫn điện ở gia đình
 • D
  Đèn báo của tivi
Câu 4 :

 Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

 • A
  Bóng đèn đui ngạnh
 • B
  Đèn điot phát quang
 • C
  Bóng đèn xe gắn máy
 • D
  Bóng đèn pin
Câu 5 :

 Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

 • A
  Nồi cơm điện
 • B
  Quạt điện
 • C
  Máy thu hình (tivi)
 • D
  Máy bơm nước
Câu 6 :

 Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

 • A
  Tác dụng nhiệt.
 • B
  Tác dụng phát sáng.
 • C
  Tác dụng nhiệt và phát sáng.
 • D
  Một tác dụng khác.
Câu 7 :

 Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

 • A
  Thanh nung của nồi cơm điện
 • B
  Rađiô (máy thu thanh)
 • C
  Điôt phát quang (đèn LED)
 • D
  Ruột ấm điện
Câu 8 :

 Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

 • A
  Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng nóng tới nhiệt độ cao.
 • B
  Bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn.
 • C
  Vonfram được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao.
 • D
  Đèn điôt phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A
  Bóng đèn chỉ nóng lên .
 • B
  Bóng đèn chỉ phát sáng.
 • C
  Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.
 • D
  Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 2 :

 Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

 • A
  Vì dòng điện có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.
 • B
  Vì dòng điện có khả năng làm tê liệt thần kinh.
 • C
  Vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện.
 • D
  Vì dòng điện có khả năng làm quay kim nam châm.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dòng điện có tác dụng nhiệt vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 3 :

 Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

 • A
  Máy bơm nước chạy điện
 • B
  Công tắc
 • C
  Dây dẫn điện ở gia đình
 • D
  Đèn báo của tivi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua đèn báo của tivi, khi chúng hoạt động bình thường

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 4 :

 Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

 • A
  Bóng đèn đui ngạnh
 • B
  Đèn điot phát quang
 • C
  Bóng đèn xe gắn máy
 • D
  Bóng đèn pin

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đèn điot phát quang khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 5 :

 Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

 • A
  Nồi cơm điện
 • B
  Quạt điện
 • C
  Máy thu hình (tivi)
 • D
  Máy bơm nước

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong nồi cơm điện là có lợi vì nó giúp cho nồi cơm điện nóng lên và chín được cơm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 6 :

 Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

 • A
  Tác dụng nhiệt.
 • B
  Tác dụng phát sáng.
 • C
  Tác dụng nhiệt và phát sáng.
 • D
  Một tác dụng khác.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng tác dụng nhiệt

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 7 :

 Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

 • A
  Thanh nung của nồi cơm điện
 • B
  Rađiô (máy thu thanh)
 • C
  Điôt phát quang (đèn LED)
 • D
  Ruột ấm điện

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dòng điện chạy qua Điôt phát quang (đèn LED) khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 8 :

 Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

 • A
  Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng nóng tới nhiệt độ cao.
 • B
  Bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn.
 • C
  Vonfram được dùng làm dây tóc của bóng đèn vì nó là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao.
 • D
  Đèn điôt phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Mọi đèn điện phát sáng đều do dòng điện chạy qua làm chúng nóng tới nhiệt độ cao là sai vì đèn huỳnh quang phải là do dòng điện chạy qua làm chúng nóng lên rồi phát sáng mà là do chất khí bên trong đèn

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

close