Trắc nghiệm Bài 21: Mạch điện Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều có đáp án

Đề bài

Câu 1 :

 Chọn phát biểu đúng

 • A
  Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi
 • B
  Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian
 • C
  Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích
 • D
  Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian
Câu 2 :

 Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

 • A
  Quạt máy
 • B
  Acquy
 • C
  Bếp lửa
 • D
  Đèn pin
Câu 3 :

 Điều kiện để có dòng điện là:

 • A
  Chỉ cần có hiệu điện thế
 • B
  Chỉ cần có các vật dẫn nối liền thành một mạch lớn.
 • C
  Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
 • D
  chỉ cần có nguồn điện
Câu 4 :

 Quy ước nào sau đây là đúng

 • A
  Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện
 • B
  Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện
 • C
  Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín
 • D
  Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín
Câu 5 :

 Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:

 • A
  Bàn ủi điện   
 • B
  Nồi cơm điện
 • C
  Bếp dầu   
 • D
  Bếp điện
Câu 6 :

 Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không thành dòng điện?

 • A
  Các hạt mang điện tích dương.
 • B
  Các hạt nhân của nguyên tử.
 • C
  Các nguyên tử.
 • D
  Các hạt mang điện tích âm.
Câu 7 :

 Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A
  Đèn vẫn sáng
 • B
  Đèn không sáng
 • C
  Đèn sẽ bị cháy
 • D
  Đèn sáng mờ
Câu 8 :

 Nguồn điện được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D
Câu 9 :

 Sơ đồ mạch điện là:

 • A
  Ảnh chụp mạch điện thật
 • B
  Hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện
 • C
  Hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó
 • D
  Hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ
Câu 10 :

 Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa:

 • A
  Làm đơn giản các mạch điện khi cần thiết
 • B
  Đơn giản sơ đồ của các vật dẫn, các linh kiện
 • C
  Là các quy ước, không mang ý nghĩa gì
 • D
  Làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế
Câu 11 :

 Một mạng điện thắp sáng gồm:

 • A
  Nguồn điện, bóng đèn và công tắc
 • B
  Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn
 • C
  Nguồn điện, bóng đèn và dây dẫn
 • D
  nguồn điện, bóng đèn và phích cắm
Câu 12 :

 Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

 • A
  Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • B
  Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • C
  Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện
 • D
  Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện
Câu 13 :

 Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều quy ước của dòng điện?

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Chọn phát biểu đúng

 • A
  Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi
 • B
  Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian
 • C
  Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích
 • D
  Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Câu 2 :

 Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

 • A
  Quạt máy
 • B
  Acquy
 • C
  Bếp lửa
 • D
  Đèn pin

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Acquy là nguồn điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Câu 3 :

 Điều kiện để có dòng điện là:

 • A
  Chỉ cần có hiệu điện thế
 • B
  Chỉ cần có các vật dẫn nối liền thành một mạch lớn.
 • C
  Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
 • D
  chỉ cần có nguồn điện

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Điều kiện để có dòng điện là chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 4 :

 Quy ước nào sau đây là đúng

 • A
  Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện
 • B
  Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện
 • C
  Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín
 • D
  Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Câu 5 :

 Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:

 • A
  Bàn ủi điện   
 • B
  Nồi cơm điện
 • C
  Bếp dầu   
 • D
  Bếp điện

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Bếp dầu hoạt động không cần nguồn điện mà hoạt động nhờ vào dầu

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 6 :

 Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không thành dòng điện?

 • A
  Các hạt mang điện tích dương.
 • B
  Các hạt nhân của nguyên tử.
 • C
  Các nguyên tử.
 • D
  Các hạt mang điện tích âm.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Các nguyên tử khi chuyển động có hướng thì không thành dòng điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Câu 7 :

 Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A
  Đèn vẫn sáng
 • B
  Đèn không sáng
 • C
  Đèn sẽ bị cháy
 • D
  Đèn sáng mờ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì đèn không sáng

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Câu 8 :

 Nguồn điện được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát kí hiệu về các thiết bị điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 9 :

 Sơ đồ mạch điện là:

 • A
  Ảnh chụp mạch điện thật
 • B
  Hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện
 • C
  Hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó
 • D
  Hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 10 :

 Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa:

 • A
  Làm đơn giản các mạch điện khi cần thiết
 • B
  Đơn giản sơ đồ của các vật dẫn, các linh kiện
 • C
  Là các quy ước, không mang ý nghĩa gì
 • D
  Làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 11 :

 Một mạng điện thắp sáng gồm:

 • A
  Nguồn điện, bóng đèn và công tắc
 • B
  Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn
 • C
  Nguồn điện, bóng đèn và dây dẫn
 • D
  nguồn điện, bóng đèn và phích cắm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một mạng điện thắp sáng gồm nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 12 :

 Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

 • A
  Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • B
  Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • C
  Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện
 • D
  Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 13 :

 Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều quy ước của dòng điện?

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát kí hiệu về các thiết bị điện và cách lắp đặt thiết bị đó

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

close