Trắc nghiệm Bài 32: Hệ hô hấp ở người Khoa học tự nhiên 8 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Chức năng trao đổi O2 và CO2 được thực hiện ở

 • A
  Động mạch.
 • B
  Tĩnh mạch,
 • C
  Khí quản
 • D
  Phế nang
Câu 2 :

Tại sao khi ăn không nên cười nói ?

 • A
  Cười nói có thể làm cho thức ăn khó trôi xuống thực quản
 • B
  Cười, nói làm nắp thanh quản mở, thức ăn có thể rơi vào thanh quản gây ho, sặc..
 • C
  Cười, nói làm nước bọt không được tiết ra, thức ăn sẽ khó tiêu hoá
 • D
  Khi ăn, nói sẽ không rõ, người khác không hiểu.
Câu 3 :

Hệ hô hấp gồm

 • A
  Các tế bào mao mạch.
 • B
  Hai lá phối.
 • C

  Hệ thống đường dẫn khí

 • D
  Cả B và C.
Câu 4 :

Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là:

 • A
  Khoang mũi.
 • B
  Thanh quản.
 • C
  Khí quản và phế quản.
 • D
  Phổi.
Câu 5 :

Lớp màng ngoài của phổi còn có tên gọi khác là

 • A

  lá thành.  

 • B

  lá tạng.

 • C

  phế nang.   

 • D

  phế quản

Câu 6 :

Mỗi lá phổi được bao bọc bên ngoài bởi mấy lớp màng ?

 • A

  4 lớp    

 • B

  3 lớp

 • C

  2 lớp    

 • D

  1 lớp

Câu 7 :

Vì sao phổi phải có số lượng phế nang lớn, khoảng 700 – 800 triệu phế nang?

 • A

  Nhằm tăng lượng khí hít vào

 • B

  Nhằm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí

 • C

  Tăng tính đàn hồi của mô phổi.

 • D

  Giúp thở sâu hơn.

Câu 8 :

Phổi người trưởng thành có khoảng

 • A

  200 – 300 triệu phế nang.

 • B

  800 – 900 triệu phế nang.

 • C

  700 – 800 triệu phế nang

 • D

  500 – 600 triệu phế nang

Câu 9 :

Không khí được sưởi ấm tại khoang mũi là nhờ

 • A

  có lưới mao mạch dày đặc.

 • B

  cánh mũi rộng và dày.

 • C

  trong mũi có nhiêu lông mũi.

 • D

  có lớp niêm mạc tiết ra các chất nhầy.

Câu 10 :

Đường dẫn khí có chức năng gì?

 • A

  Thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.

 • B

  Trao đổi khí ở phổi và tế bào.

 • C

  Dẫn khí, làm ấm, làm ẩm không khí và bảo vệ phổi.

 • D

  Bảo vệ hệ hô hấp.

Câu 11 :

Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại?

 • A

  Phế quản

 • B

  Khí quản

 • C

  Thanh quản  

 • D

  Họng

Câu 12 :

Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với

 • A

  họng và phế quản.

 • B

  phế quản và mũi

 • C

  họng và thanh quản

 • D

  thanh quản và phế quản.

Câu 13 :

Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác ?

 • A

  Khí quản 

 • B

  Thanh quản

 • C

  Phổi 

 • D

  Phế quản

Câu 14 :

Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C ?

 • A

  20 – 25 vòng sụn

 • B

  15 – 20 vòng sụn

 • C

  10 – 15 vòng sụn

 • D

  25 – 30 vòng sụn

Câu 15 :

Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn ?

 • A

  Sụn thanh thiệt

 • B

  Sụn nhẫn

 • C

  Sụn giáp

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 16 :

Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?

 • A

  Thanh quản 

 • B

  Thực quản

 • C

  Khí quản 

 • D

  Phế quản

Câu 17 :

Nói sự sống gắn liền với sự thở vì

 • A

  mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể đều cần năng lượng.

 • B

  khi ngừng thở mọi hoạt động sống sẽ ngừng, cơ thể sẽ chết.

 • C

  lấy ôxi vào để ôxi hoá chất dinh dưỡng giải phóng năng lượng cần cho sự sống.

 • D

  thải CO2 và nước sinh ra trong quá trình ôxi hoá ở tế bào.

Câu 18 :

Hoạt động hô hấp có vai trò gì ?

 • A

  Cung cấp ôxi cho tế bào để tổng hợp các chất hữu cơ

 • B

  Thải loại khí cacbônic ra khỏi cơ thể

 • C

  Làm sạch và làm ẩm không khí, bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại

 • D

  Đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể được bình thường

Câu 19 :

Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào?

 • A

  Trao đổi khí ở phổi

 • B

  Trao đổi khí ở tế bào

 • C

  Sự thở: trao đổi khí ở phổi với môi trường

 • D

  Cả A, B và C

Câu 20 :

Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì ?

 • A

  Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic

 • B

  Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

 • C

  Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

 • D

  Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chức năng trao đổi O2 và CO2 được thực hiện ở

 • A
  Động mạch.
 • B
  Tĩnh mạch,
 • C
  Khí quản
 • D
  Phế nang

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chức năng trao đổi O2 và CO2 được thực hiện ở các phế nang ở phổi với mao mạch.

Câu 2 :

Tại sao khi ăn không nên cười nói ?

 • A
  Cười nói có thể làm cho thức ăn khó trôi xuống thực quản
 • B
  Cười, nói làm nắp thanh quản mở, thức ăn có thể rơi vào thanh quản gây ho, sặc..
 • C
  Cười, nói làm nước bọt không được tiết ra, thức ăn sẽ khó tiêu hoá
 • D
  Khi ăn, nói sẽ không rõ, người khác không hiểu.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi ăn, nếu cười, nói có thể làm thức ăn rơi vào đường dẫn khí gây ho, sặc do nắp thanh quản mở.

Câu 3 :

Hệ hô hấp gồm

 • A
  Các tế bào mao mạch.
 • B
  Hai lá phối.
 • C

  Hệ thống đường dẫn khí

 • D
  Cả B và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hệ hô hấp gồm phổi và hệ thống đường dẫn khí.

Câu 4 :

Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là:

 • A
  Khoang mũi.
 • B
  Thanh quản.
 • C
  Khí quản và phế quản.
 • D
  Phổi.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phổi là cơ quan trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường.

Câu 5 :

Lớp màng ngoài của phổi còn có tên gọi khác là

 • A

  lá thành.  

 • B

  lá tạng.

 • C

  phế nang.   

 • D

  phế quản

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lớp màng ngoài của phổi còn có tên gọi khác là lá thành.

Câu 6 :

Mỗi lá phổi được bao bọc bên ngoài bởi mấy lớp màng ?

 • A

  4 lớp    

 • B

  3 lớp

 • C

  2 lớp    

 • D

  1 lớp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mỗi lá phổi được bao bọc bên ngoài bởi 2 lớp màng

Câu 7 :

Vì sao phổi phải có số lượng phế nang lớn, khoảng 700 – 800 triệu phế nang?

 • A

  Nhằm tăng lượng khí hít vào

 • B

  Nhằm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí

 • C

  Tăng tính đàn hồi của mô phổi.

 • D

  Giúp thở sâu hơn.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phổi phải có số lượng phế nang lớn → Nhằm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí.

Câu 8 :

Phổi người trưởng thành có khoảng

 • A

  200 – 300 triệu phế nang.

 • B

  800 – 900 triệu phế nang.

 • C

  700 – 800 triệu phế nang

 • D

  500 – 600 triệu phế nang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phổi người trưởng thành có khoảng 700 – 800 triệu phế nang.

Câu 9 :

Không khí được sưởi ấm tại khoang mũi là nhờ

 • A

  có lưới mao mạch dày đặc.

 • B

  cánh mũi rộng và dày.

 • C

  trong mũi có nhiêu lông mũi.

 • D

  có lớp niêm mạc tiết ra các chất nhầy.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bên trong khoang mũi có lưới mao mạch dày đặc → làm ấm không khí.

Câu 10 :

Đường dẫn khí có chức năng gì?

 • A

  Thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.

 • B

  Trao đổi khí ở phổi và tế bào.

 • C

  Dẫn khí, làm ấm, làm ẩm không khí và bảo vệ phổi.

 • D

  Bảo vệ hệ hô hấp.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đường dẫn khí có chức năng dẫn khí, làm ấm, làm ẩm không khí và bảo vệ phổi.

Câu 11 :

Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại?

 • A

  Phế quản

 • B

  Khí quản

 • C

  Thanh quản  

 • D

  Họng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Họng có vai trò chủ yếu là bảo vệ, diệt trừ các tác nhân gây hại.

Câu 12 :

Trong đường dẫn khí của người, khí quản là bộ phận nối liền với

 • A

  họng và phế quản.

 • B

  phế quản và mũi

 • C

  họng và thanh quản

 • D

  thanh quản và phế quản.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khí quản là bộ phận nối liền với thanh quản và phế quản

Câu 13 :

Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác ?

 • A

  Khí quản 

 • B

  Thanh quản

 • C

  Phổi 

 • D

  Phế quản

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thanh quản ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò phát ra âm thanh.

Câu 14 :

Khí quản người được tạo thành bởi bao nhiêu vòng sụn khuyết hình chữ C ?

 • A

  20 – 25 vòng sụn

 • B

  15 – 20 vòng sụn

 • C

  10 – 15 vòng sụn

 • D

  25 – 30 vòng sụn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khí quản người được tạo thành bởi 15 – 20 vòng sụn khuyết hình chữ C

Câu 15 :

Loại sụn nào dưới đây có vai trò đậy kín đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn ?

 • A

  Sụn thanh thiệt

 • B

  Sụn nhẫn

 • C

  Sụn giáp

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sụn này nằm ở dưới đáy lưỡi, có thể đậy kín đường hô hấp khi ta nuốt thức ăn.

Lời giải chi tiết :

Thanh thiệt là một cái nắp sụn nhỏ nằm ở dưới đáy lưỡi có nhiệm vụ ngăn không cho thức ăn đi lạc vào khí quản khi nuốt

Câu 16 :

Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?

 • A

  Thanh quản 

 • B

  Thực quản

 • C

  Khí quản 

 • D

  Phế quản

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thực quản không thuộc hệ hô hấp.

Câu 17 :

Nói sự sống gắn liền với sự thở vì

 • A

  mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể đều cần năng lượng.

 • B

  khi ngừng thở mọi hoạt động sống sẽ ngừng, cơ thể sẽ chết.

 • C

  lấy ôxi vào để ôxi hoá chất dinh dưỡng giải phóng năng lượng cần cho sự sống.

 • D

  thải CO2 và nước sinh ra trong quá trình ôxi hoá ở tế bào.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi ngừng thở mọi hoạt động sống sẽ ngừng, cơ thể sẽ chết → sự sống gắn liền với sự thở.

Câu 18 :

Hoạt động hô hấp có vai trò gì ?

 • A

  Cung cấp ôxi cho tế bào để tổng hợp các chất hữu cơ

 • B

  Thải loại khí cacbônic ra khỏi cơ thể

 • C

  Làm sạch và làm ẩm không khí, bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại

 • D

  Đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể được bình thường

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoạt động hô hấp có vai trò đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể được bình thường.

Câu 19 :

Quá trình hô hấp gồm những giai đoạn nào?

 • A

  Trao đổi khí ở phổi

 • B

  Trao đổi khí ở tế bào

 • C

  Sự thở: trao đổi khí ở phổi với môi trường

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hô hấp gồm 3 giai đoạn chủ yếu:

+ Sự thở: trao đổi khí ở phổi với môi trường.

+ Trao đổi khí ở phổi: CO2 từ máu vào tế bào phổi, O2 từ tế bào phổi vào máu.

+ Trao đồi khí ở tế bào: O2 từ máu vào tế bào, CO2 từ tế bào vào máu.

Câu 20 :

Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì ?

 • A

  Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic

 • B

  Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

 • C

  Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

 • D

  Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic.

Sinh học 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

close