Lesson Two: Grammar and song – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson Two: Grammar and song – Starter: Hello - Tiếng Anh 2 – Family and Friends 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.) 


Lời giải chi tiết:

- How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi vậy?)

- I’m six.

(Mình 6 tuổi.)

- I like purple.

(Tớ thích màu tím.)

- I like orange.

(Tôi thích màu cam.)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.) 


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.) 

A: How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

B: I’m seven.

(Tớ 7 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

A: How old are you?

(Cháu bao nhiêu tuổi?)

B: I’m two.

(Cháu 2 tuổi ạ.)

Bài 4

4. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Ví dụ:

I like brown.

(Tôi thích màu nâu.)

 

Lời giải chi tiết:

I like blue.

(Tôi thích màu xanh da trời.)

 

I like red.

(Tôi thích màu đỏ.)

 

 

I like green.

(Tôi thích màu xanh lá.)

 

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close