Lesson One: Words - Unit 5. Where's the ball? - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Listen, point, and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và nhắc lại)


Lời giải chi tiết:

- seesaw: bập bênh

- slide: cầu trượt

- goal: khung thành, cầu môn

- tree: cái cây

-pool: hồ bơi

- Frisbee: đĩa nhựa bay

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Bài 3

3. Point and say. Stick.

(Chỉ và nói. Dán hình) 

Lời giải chi tiết:

- seesaw: bập bênh

- slide: cầu trượt

- goal: khung thành, cầu môn

- tree: cái cây

-pool: hồ bơi

- Frisbee: đĩa nhựa bay

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close