Lesson Five: Sounds and letters - Unit 4. I go to school by bus - Tiếng Anh 2 - Family and Friends 2

Lesson 5 - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Family & Friends 2 (CTST)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point, and repeat. Write.

(Nghe, chỉ, và nhắc lại. Viết)


Lời giải chi tiết:

- yogurt: sữa chua

- yo-yo: con quay yoyo

- zebra: ngựa vằn

- zoo: sở thú

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và nói)


Lời giải chi tiết:

(chưa có audio)

Bài 3

3. Stick and say.

(Dán hình và nói) 

Lời giải chi tiết:

-zebra: con ngựa vằn

- yo-yo: con quay yoyo

- yogurt: sữa chua

- zoo: sở thú

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close